Rättighet före frihet

Omskärelse av barn kränker deras mänskliga rättigheter. Men en lagändring är fel väg att gå, vikt bör läggas på dialog med trossamfund, sjukvård och skola. Och det är regeringens ansvar. Det skriver Kristina Ljungros, ordförande i RFSU, i ett inlägg i omskärelsedebatten.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Frågan om omskärelse av pojkar har under de senaste veckorna debatterats på debatt- och kultursidor. En diskussion som RFSU välkomnar då vi länge har arbetat med frågan och producerat skriften ”Omskärelse av pojkar och män – fakta och rättigheter”. Det är dock hög tid att lyfta frågan till ett bredare samtal som inkluderar fler.

Frågan som diskuterats är vilka rättigheter som ska försvaras. För RFSU är den lätt att svara på, att få bestämma över sin egen kropp är en universell rättighet. En omskärelse av pojkar utan medicinska skäl och utan pojkens medgivande är ett övergrepp. Omskärelse på barn är inte förenligt med respekten för barnets rätt till integritet och självbestämmande. RFSU har inga invändningar mot att vuxna män låter omskära sig, däremot anser vi att omskärelse på pojkar kränker deras mänskliga rättigheter. Även barn har religionsfrihet och bör själva få bestämma religiöst eller kulturellt samfund när de är mogna för det. Utövandet av religion får inte urskulda kränkningar av den enskildes rättigheter och kroppslig integritet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons