Annons
X
Annons
X

Rätten till vård för papperslösa blir kraftigt utökad

REPLIK | VÅRD TILL PAPPERSLÖSA

I
dag tas ett viktigt steg för ett mer humant Sverige när riksdagen beslutar om att kraftigt utöka rätten till hälso- och sjukvård för papperslösa. Beslutet är resultatet av en överenskommelse mellan Miljöpartiet och regeringen. I artikeln ”Vi tvingas bryta mot vår etik”
på Brännpunkt 20/5 kritiserar företrädare för professionen förändringen trots att den innebär ett stort steg mot vård på lika villkor för alla som befinner sig i Sverige.

Från den 1 juli ges papperslösa barn rätt till vård på samma villkor som andra barn som bor i Sverige. Vuxna papperslösa och gömda får samma rätt till subventionerad vård som vuxna asylsökande, det vill säga vård som inte kan anstå. Detta är betydligt bredare än akut vård och innefattar vård och behandling av sjukdomar och skador i de fall där även en måttlig fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten.

Följdinsatser till sådan vård och psykiatrisk vård innefattas också. Vård ska kunna erbjudas i ett tidigt skede när detta kan motverka att ett mer allvarligt sjukdomstillstånd utvecklas och behov av en mer omfattande behandling uppstår eller när tidiga insatser vara befogade. Vård som inte kan anstå kan också innefatta en skyldighet att erbjuda lån av hjälpmedel och dylikt för personer med funktionsnedsättning.

Annons
X

Den förändring som vi nu genomför är mycket viktig. Den innebär en kraftigt utökad rätt till vård för de personer som i dag har små möjligheter att få vård. Samtidigt har vi i vår överenskommelse med regeringen inte fått igenom allt. För vuxna innebär överenskommelsen inte rätt till fullständig vård utan just vård som inte kan anstå.

Alternativet till denna förändring vi nu genomför är dock inte att vård skulle ske på helt lika villkor, eftersom det tyvärr inte finns en politisk majoritet för att genomföra den förändringen. Alternativet är i stället att vårdsituationen skulle fortsätta som i dag för papperslösa. Det är mycket sämre då det endast ger papperslösa rätt till akut osubventionerad vård.

Vi förtydligar dessutom nu i lagstiftningen att enskilda landsting har möjlighet att gå före och erbjuda vård på lika villkor för alla. Vi ser mycket positivt på att den möjligheten tas tillvara av olika landsting och det är något miljöpartister runt om i Sverige kommer att arbeta för, och som vi hoppas att såväl profession som frivilligorganisationer kommer fortsätta verka för.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det finns många olika anledningar till att vara papperslös, men gemensamt för alla som befinner sig i den situationen är att de saknar många av de rättigheter som vi andra tar för givna. Vi kan inte förändra den utsatta verklighet många papperslösa lever i helt och hållet. Men vi kan ta ett antal viktiga steg mot ett mer medmänskligt Sverige. I dag tar vi ett viktigt sådant när vi beslutar om att utöka rätten till vård.

  MARIA FERM (MP)

  migrationspolitisk talesperson

  Mer debatt om de papperslösa:

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X