Annons

Rätten till vård för papperslösa blir kraftigt utökad

Under strecket
Publicerad

I
dag tas ett viktigt steg för ett mer humant Sverige när riksdagen beslutar om att kraftigt utöka rätten till hälso- och sjukvård för papperslösa. Beslutet är resultatet av en överenskommelse mellan Miljöpartiet och regeringen. I artikeln ”Vi tvingas bryta mot vår etik”
på Brännpunkt 20/5 kritiserar företrädare för professionen förändringen trots att den innebär ett stort steg mot vård på lika villkor för alla som befinner sig i Sverige.

Från den 1 juli ges papperslösa barn rätt till vård på samma villkor som andra barn som bor i Sverige. Vuxna papperslösa och gömda får samma rätt till subventionerad vård som vuxna asylsökande, det vill säga vård som inte kan anstå. Detta är betydligt bredare än akut vård och innefattar vård och behandling av sjukdomar och skador i de fall där även en måttlig fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten.

Annons
Annons
Annons