”Rätten till abort undergrävs”

Den som utbildar sig till gynekolog eller barnmorska måste kunna ge patienten den vård hon har lagstadgad rätt till. Annars bör personen välja ett annat yrke, skriver företrädare för bland annat Vårdförbundet och RFSU.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Tillgång till säkra aborter är en hälso- och rättighetsfråga. Det handlar om att rädda kvinnors och barns hälsa och liv. 358000 kvinnor dog i samband med graviditet, förlossning och osäkra aborter år 2008. Det betyder att hundratusentals barn mister sina mammor varje år.

Kvinnor och flickor blir oönskat gravida av olika anledningar. Har de inte tillgång till säkra aborter tar många saken i egna händer, ofta med risk för livet. Med en sträng abortlagstiftning eller införande av samvetsklausuler minskar tillgången till säkra aborter ytterligare.

Annons
Annons
Annons