Annons

Rätten granskar risad Änglamark-reklam

Det kan bli förbjudet att hävda att ekologiskt producerade livsmedel är bättre för miljön än andra. KF stäms nu för sin marknadsföring av varumärket Änglamark.

Under strecket
Publicerad

– En fällande dom kan innebära att det blir mer komplicerat att marknadsföra miljömärkta produkter, säger Maria Gardfjell, projektledare för Änglamark på Kooperativa förbundet, KF. Det är föreningen Sveriges Spannmålsodlare som ilsknat till över KF:s Änglamarksreklam, och kräver att KF betalar maxbeloppet på fem miljoner i marknadsstörningsavgift för att de brutit mot lagen. Den utlösande faktorn till konflikten var KF:s reklamfilm där restauranggäster serverades bekämpningsmedel direkt på tallriken. Syftet med reklamen var att visa att mat som inte är ekologiskt odlad besprutas med kemiska medel. Filmen prövades i marknadsdomstolen för ett år sedan och Spannmålsodlarna segrade. Marknadsdomstolen förbjöd KF att sända filmen eftersom de ansåg att reklamen var vilseledande. Men KF förändrade filmen och fortsatte sända. Med tillägget att de sökte nya ekologiska lantbrukare i reklaminslaget hävdar KF att reklamen inte är marknadsföring utan ska gälla under yttrande- och tryckfrihetslagen. - Dessa frågor måste debatteras. Därför anser vi att det är opinionsbildande material och inte marknadsföring, säger Maria Gardfjell. När fallet ska vidare i tingsrätten om drygt en månad har nya punkter tillkommit som berör skyltar i butikerna och information på Änglamarks webbsida. Där påstås bland annat att ekologisk odling i mindre grad än annat jordbruk leder till övergödning av vattendrag. Ord står mot ord och tingsrätten får bedöma den forskning som gjorts. En annan punkt i prövningen är om ekologisk livsmedelsproduktion ska få framställas som överlägsen annan produktion utan att det kan styrkas.

Björn Lundberg, ordförande för Sveriges Spannmålsodlare, hävdar att ekologisk produktion ger lägre skördar vilket kräver större uppodlad areal och avskogning. Maria Gardfjell på KF lyfter istället fram risken att kemiska bekämpningsmedel kan förorena vårt dricksvatten.

Annons
Annons
Annons