Rätten att slippa hat måste tas på allvar

Det vilar idag ett tungt ansvar på polisen att bevaka demonstranternas agerande och ingripa mot förbjudna rasistiska uttryck. Om vi ska fortsätta att låta rasistiska organisationer verka mitt ibland oss måste det finnas ett reellt skydd mot rasistiska uttryck, skriver Robert Hårdh och John Stauffer, Civil Rights Defenders.

Under strecket
Publicerad
Annons

När Svenskarnas parti demonstrerar i Stockholm idag är det ett tydligt exempel på att rasistiska aktiviteter i vårt samhälle ökar. I kölvattnet av det ligger antalet anmälningar om hatbrott på en fortsatt hög nivå i Sverige och hatbrott riktade mot judar och romer ökar. Något som också oroar är att endast 6 procent av fallen leder till åtal.

Den högerextrema organisation som oftast kan kopplas till hatbrott är just Svenskarnas parti. Partiets nazistiska och anti-demokratiska retorik är tydlig och upprördheten är stor över att de sprider sitt budskap på våra gator och torg. Ett budskap som ofta gränsar till hets mot folkgrupp. Samtidigt visar statistik från Brottsförebyggande rådet att hatbrott med koppling till högerextrema organisationer klaras upp i ännu lägre grad än andra hatbrott.

Annons
Annons
Annons