Annons

”Lita på skogsägarnas ansvar och kompetens”

Att vi fortfarande har stora miljövärden i den svenska skogen beror på att den brukas av en mångfald av långsiktiga ägare. Men tar man från ägarna förfoganderätten så blir ägandet meningslös symbolik, skriver Björn Hägglund, tidigare bland annat professor.

Under strecket
SvD
Publicerad

Om en familj investerar sitt livs ­besparingar i en skogsfastighet och sedan utan ersättning fråntas förfoganderätten så strider det mot min rättsuppfattning, skriver Björn Hägglund.

Foto: Patrik Lundin Bild 1 av 1

Om en familj investerar sitt livs ­besparingar i en skogsfastighet och sedan utan ersättning fråntas förfoganderätten så strider det mot min rättsuppfattning, skriver Björn Hägglund.

Foto: Patrik Lundin Bild 1 av 1
Om en familj investerar sitt livs ­besparingar i en skogsfastighet och sedan utan ersättning fråntas förfoganderätten så strider det mot min rättsuppfattning, skriver Björn Hägglund.
Om en familj investerar sitt livs ­besparingar i en skogsfastighet och sedan utan ersättning fråntas förfoganderätten så strider det mot min rättsuppfattning, skriver Björn Hägglund. Foto: Patrik Lundin

Den svenska skogen är vår stora framtidsresurs. Förutom att använ­das till trävaror, papper, och förpackningar skall den ­också ersätta oljan, vara basen för nya material, rädda klimatet, ge sysselsättning i glesbygd, ge miljö för friluftsliv och bidra till att bevara den biologiska mång­falden. De flesta av dessa ändamål kan till­godoses inom ramen för ett kompetent och ansvarsfullt skogsbruk. Men att bevara den biologiska mångfalden kräver inskränk­ningar i de andra användningarna av skogen.

Annons
Annons
Annons