Annons

”Rätten att bruka mark inskränks”

Det pågår en tyst revolution i Sverige. En nykolonialism av privatägd egendom med hjälp av importerade paragrafer. På ett utstuderat sätt övertas den enskildes rätt att äga, bruka och handla med sin privata egendom. Hur kunde det gå så fel? Det skriver Rickard Axdorff, Naturbrukarna Sverige, och miljökonsult Robert Wedmo.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

När fåglar som får skjutas i tusen­tal kan stoppa avverkning av produktionsskog eller förhindra etableringen av nya vindkraftverk är det något som inte står rätt till, skriver författarna.

Foto: Dan Hansson

Rickard Axdorff och Robert Wedmo

Foto: Privat, Maria Baaring

När fåglar som får skjutas i tusen­tal kan stoppa avverkning av produktionsskog eller förhindra etableringen av nya vindkraftverk är det något som inte står rätt till, skriver författarna.

Foto: Dan Hansson
När fåglar som får skjutas i tusen­tal kan stoppa avverkning av produktionsskog eller förhindra etableringen av nya vindkraftverk är det något som inte står rätt till, skriver författarna.
När fåglar som får skjutas i tusen­tal kan stoppa avverkning av produktionsskog eller förhindra etableringen av nya vindkraftverk är det något som inte står rätt till, skriver författarna. Foto: Dan Hansson

Egentligen har inget nytt hänt sedan EU-inträdet 1995 då vi samtidigt blev med art- och habitatdirektivet samt fågel­direktivet. Vi var alltså inte medlemmar i gemenskapen när direktivet fastställdes utan vi fick acceptera direktivets innehåll vid inträdet. Direktiven passerade initialt tämligen obemärkt förbi. Det var egentligen först 2009 när Naturvårdsverkets handbok gällande direktiven presenterades som tillämpningen av direktiven tog fart. I direktivet upptas över 1 000 arter, varav cirka 150 namngivna arter finns i Sverige såsom björn, järv, lo, några sällsynta insektsarter, musslor, samtliga fladdermusarter, flertalet svampar med mera. Direktivet omfattar även alla vilda fåglar i Sverige. Vissa av dessa fåglar är dessutom mer skyddsvärda än andra.

Annons
Annons
Annons