Annons

Rätt utformad flytträtt gynnar pensionsspararna

Fri flytträtt medför möjligheter, men kan också missbrukas. Pensionsspararna har ett stort informationsunderläge gentemot banker och andra rådgivare. Om man skall införa flytträtt, så krävs det lagar eller regler som skyddar pensionsspararen, skriver Håkan Thorsell, Handelshögskolan.

Under strecket
Publicerad

Flytträtten för pensionskapitalet är en omtvistad fråga. Kollektivavtalsparterna vill inte ha en fri flytträtt och andra, såsom banker och rådgivare, ser affärsmöjligheter. För pensionsspararna finns möjligheter till bättre avkastning och därigenom högre pension, men det finns också en risk att pensionsspararnas förtroende missbrukas. Det krävs tydliga och effektiva regler som skyddar pensionsspararna.

Man kan tycka att det hade varit naturligt med en fri flytträtt när man ingår ett avtal om pensionsförvaltning. Ingen vet ju vad som händer med kapitalförvaltaren eller finansmarknaden på så långa horisonter som 30-40 år. Det finns dock en viktig anledning till att det inte redan finns en fri flytträtt. Anledningen är att om pensionsspararen binder upp sitt kapital på lång sikt, så kan försäkringsbolaget göra långsiktiga investeringar. Tanken är att försäkringsbolaget genom att investera i illikvida långsiktiga tillgångar skall kunna få högre avkastning. Om försäkringsbolaget har illikvida tillgångar kan man inte flytta pensionskapitalet eftersom det skulle kräva att tillgångarna realiserades, vilket per definition är svårt eller dyrt för illikvida tillgångar. Därför går det inte att kombinera investeringar i illikvida tillgångar med fri flytträtt.

Annons
Annons
Annons