X
Annons
X

Rätt ska skipas, och det i rättan tid

2008 avgjorde landets domstolar sju procent fler mål än 2007. Handläggningstiderna minskade med i snitt en knapp månad. Det duger inte på långa vägar.

Centrum för rättvisa (CFR) har satt fingret på ännu en allvarlig brist i det svenska rättssystemet: domstolarnas handläggningstider. Dröjsmålen är numera så långa att kriminella kan begå nya brott i väntan på rättegång. Andra slipper straff därför att deras brott hinner preskriberas.

Att brottsoffer mår dåligt av att inte få upprättelse är självklart. Liksom att vittnen glömmer under tiden de väntar på förhör. Och vad med oskyldigt misstänkta som tvingas vänta i år på att bli rentvådda? För att inte tala om hur enskildas rättssäkerhet smulas sönder när deras ekonomi och livssituation slås i spillror i väntan på ett domstolsavgörande.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X