Annons

”Rätt kunskap saknas på ungdomshemmen”

Foto: Marcus Ericsson/TT

Tyvärr är inte all personal på ungdomshemmen rustad för att ge den vård och behandling som ungdomarna behöver. Placeringen av unga riskerar att bara bli förvaring, skriver Peter Andersson, socionom, psykoterapeut och forskare.

Under strecket
Publicerad
Foto: Stockholms universitet

Den senaste tiden har det i medierna rapporterats mycket om ungdomar som rånar andra ungdomar. Vissa ropar på sänkt straffålder, andra på att socialtjänsten behöver få fler möjligheter att arbeta med denna grupp ungdomar. Det som saknas är en kritisk diskussion kring dem som i nuläget faktiskt tar hand om vissa av dessa ungdomar. I nuläget hamnar en del av ungdomarna på de särskilda ungdomshem som drivs av myndigheten Statens Institutionsstyrelse (SiS). Varje år placeras cirka 1 000 ungdomar på de 23 olika statliga ungdomshemmen. De flesta placeras utifrån LVU (lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga), som i huvudsak är en vårdande insats. Årligen döms också ett mindre antal ungdomar i åldern 15–17 år enligt LSU (lagen 1998:603 om verkställighet av sluten ungdomsvård). Dessa ungdomar blandas ofta på institutionerna, vilket kan förstärka spänningen mellan vård och kontroll som personalen har att hantera.

Personalen på SiS har ett svårt uppdrag, de ska balansera tvång och vård. Gruppen ungdomar som placeras på SiS är en blandad grupp, med en komplex problematik. Att bedriva vård under låsta former är inte lätt och det finns forskning som visar att inlåsning av barn och ungdomar inte är ett framgångsrecept. Å andra sidan visar också forskning att för en specifik grupp ungdomar är en institutionsplacering under specifika omständigheter en adekvat insats. Tyvärr är inte all personal rustad för att ge den vård och behandling som ungdomarna behöver på grund av bristande utbildning – det är dock ett organisatoriskt tillkortakommande, mer än ett individuellt. Regeringen, genom socialminister Lena Hallengren, meddelade under våren 2019 ett välkommet åtgärdspaket, bland annat innehållandes att IVO (Inspektionen för vård och omsorg) ska analysera situationen på de statliga ungdomshemmen och HVB-hem i landet samt personalens och verksamhetsansvarigas kompetens.

Annons
Annons
Annons