Annons
X
Annons
X

Rätt inställning kan hjälpa mot tinnitus

Behandling som innehåller mindfulness hjälper mot tinnitus, visar en ny svensk studie. Mer än hälften av patienterna blev bättre efter att ha fått nya förhållningssätt till sin tinnitus. Nu vill forskarna att den nya inriktningen ska börja användas i praktiken.

[object Object]
Tinnitus kan orsakas av hörselnedsättning. Därför är det första rådet till personer med tinnitus att kontrollera hörseln. Tinnitus kan också orsakas av vaxproppar som enkelt upptäcks av en hörselläkare. Foto: THERESE JAHNSON

I en studie vid Linköpings universitet har en grupp försökspersoner med tinnitus fått kognitiv beteendeterapi där acceptans och mindfulness var en viktig del av behandlingen. Drygt hälften, 54 procent av deltagarna, kände efteråt att de fått en meningsfull förbättring av sina besvär. Behandlingen påverkade också deltagarnas sömn till det bättre.

I studien ingick 64 personer med tinnitus som inte hade någon hörselnedsättning. De fick träffa sin behandlare i tio veckor och bland annat jobba med acceptans, medveten närvaro och lära sig att fundera över viktiga livsmål.

– Redan efter fjärde veckan hade mer än hälften av den totala förbättringen skett. Målet är att patienterna ska fortsätta att prioritera det som är viktigt i livet fast man har tinnitus, säger Vendela Zetterqvist, doktorand i klinisk psykologi och handikappvetenskap vid Linköpings universitet.

Annons
X

Gerhard Andersson, professor vid Linköpings universitet, introducerade internetbaserad behandling av tinnitus under 90-talet. Han har följt utvecklingen av de behandlingsmetoder mot tinnitus som dykt upp på marknaden.

– Det finns mycket som inte fungerar. Akupunktur är ett sådant exempel. Det kan finnas några som känner att de blir bättre, men det behandlar inte handikappet på lång sikt, säger han.

Tinnitus kan också behandlas med läkemedel eller så kallad tinnitus retraining therapy, TRT, där patienten får lyssna på ett vitt brus för att hjärnan till slut ska uppfatta det egna ljudet som att det kommer utifrån och på så sätt inte ständigt uppmärksamma det. I Vendela Zetterqvists studie fick metoden med acceptans bättre resultat än TRT.

– Det kan vara så att det är just kontrollen som är problemet. Lägg ned vapnen och fokusera på det som är viktigt. Mindfulness är ju egentligen ett nytt namn på meditation och det handlar om att distansera sig från innehållet i sina tankar. Vi ser att det här är särskilt relevant vid behandling av tinnitus, säger Gerhard Andersson.

Behandlingar med kognitiv beteendeterapi och den här nya metoden, benämnd acceptance and commitment therapy, har visat effekt även på personer som har en hörselnedsättning.

Annons
Annons
X

Tinnitus kan orsakas av hörselnedsättning. Därför är det första rådet till personer med tinnitus att kontrollera hörseln. Tinnitus kan också orsakas av vaxproppar som enkelt upptäcks av en hörselläkare.

Foto: THERESE JAHNSON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X