Annons

Mårten Schultz:Därför anser inte HD att eleven kränktes

Högsta domstolen i Stockholm.
Högsta domstolen i Stockholm. Foto: Henrik Isaksson/TT

Det var ingen kränkning att dra upp elev ur soffa med ett halsgrepp, de har Högsta domstolen konstaterat. Trots diskussionen var det rätt av HD att ta sig an fallet.

Under strecket
Publicerad

Så kom till slut domen från Högsta domstolen (HD) i målet om lärares befogenheter att använda våld vid ordningsstörningar i skolan. HD fann att ingreppet inte utgjorde en kränkande behandling i skollagens mening, men domstolen var inte enig och utgången ingalunda självklar. Flera medier rapporterade när domen kom att ”läraren friades” i HD. Det är dock en missvisande beskrivning av processen. Jag återkommer till det. Först om HD:s bedömning.

Den situation som HD hade att ta ställning var en händelse i en skolas allmänna utrymmen . Några elever hade flyttat på en soffa och ställt den på en plats i en korridor som gjorde det svårt att ta sig fram. Eleverna låg i soffan och blev tillsagda att flytta på sig. En av eleverna följde inte uppmaningen. En gymnastiklärare tog då tag om elevens hals och drog upp honom ur soffan. Halsgreppet var kortvarigt och ledde inte till någon påtaglig fysisk skada. Frågan i målet är om eleven utsatts för sådan kränkande behandling som enligt de särskilda reglerna i skollagen kan ge rätt till skadestånd. Målet drevs av Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. Motparten var Lidköpings kommun.

Annons
Annons
Annons