Annons
X
Annons
X

Linda Nordlund: Rätt att överväga fotboja och förvar

Terrordådet i Stockholm
Gärningsmannen bakom dådet på Drottninggatan hade sökt asyl, men fått avslag. Varför utvisades han inte?
Gärningsmannen bakom dådet på Drottninggatan hade sökt asyl, men fått avslag. Varför utvisades han inte? Foto: Tomas Oneborg

Den 39-årige uzbeken, Rakhmat Akilov, som körde lastbilen och mördade fyra människor i fredags eftermiddag, har sökt asyl i Sverige men fick avslag förra sommaren. Sedan dess har han hållit sig undan, och i februari utfärdades en efterlysning. Många frågar sig varför Akilov inte har utvisats – särskilt som Säpo hade fått in uppgifter om att han sympatiserade med terrorsekten Islamiska staten (IS).
”Det gör mig frustrerad. Om man får avslag måste man åka hem – annars har vi ingen ordnad migration”, sade statsminister Stefan Löfven till Expressen (9/4).

I sak är det förstås lätt att hålla med statsministern. Men nog är det frustrerande att de politiker som är ansvariga för asylsystemet inte vet hur regelverken de skapat fungerar? Det går inte att utvisa uzbeker mot deras vilja. Uzbekistan är nämligen ett av de länder som vägrar att ta emot tvångsutvisade. Och då en utvisning inte kan genomföras utan att personen i fråga samarbetar, uppfylls heller inte kraven för att Migrationsverket ska kunna ta denne i förvar.

Att tas i förvar betyder att frihetsberövas. Det är ett av få tvångsmedel som Migrationsverket och polisen kan ta till för att få utvisning till stånd. Tanken är att man inte ska stanna någon längre tid. I dagsläget finns 350 platser, och omkring 12 500 ärenden där den asylsökande har avvikit och inte går att nå. Sannolikt är antalet papperslösa i Sverige betydligt högre, eftersom inte alla anmäler sig till Migrationsverket från början, men det saknas statistik över hur stor denna grupp är.

Annons
X

Däremot beräknas ytterligare 50 000 personer gå under jorden de närmaste åren efter avslag på sina asylansökningar, rapporterar TT (10/4). Det innebär tusentals människor som inte kan bli en del av samhället, som måste försörja sig på svartarbete och undvika polisen till varje pris. Ett skuggsamhälle stort som en medelstor stad. Därför brådskar det att få fram metoder både för att förmå personer som saknar skyddsskäl att återvända frivilligt, och för att förenkla utvisning. Och detta utan att tänja för mycket på polisens knappa resurser.

Ett första steg kunde vara att personer som bedöms ha risk att avvika får fotboja i samband med avslag på asylansökan. Fotboja innebär ett ingrepp i den personliga integriteten. Men det skulle vägas upp, inte minst därför att färre personer skulle behöva låsas in på förvar under månader i taget – utan att vara dömda för något brott. Idén kommer från Migrationsverket: “Inom återvändandearbetet avser Migrationsverkets att inleda en förstudie om möjliga alternativ till förvar, exempelvis med utgångspunkt i Kriminalvårdens erfarenheter av elektronisk övervakning, så kallad fotboja” (Budgetunderlag 2017-2020).

Vad gör vi med dem som inte kan utvisas, på grund av att hemlandet vägrar ta emot tvångsutvisade? På den frågan finns inga enkla svar. Repatrieringsbidrag har prövats i många europeiska länder, men verkar ha liten effekt när det gäller att få dem som inte vill återvända att tänka om (SvD 16/2). Vi bör ändå försöka med morötterna, även om vi måste inse att det inte kommer att vara nog.

Då återstår piskan. Regeringens lagändring om att personer som fått avslag inte har rätt till boende och bidrag är ett sätt att göra incitamenten att resa hem större. Men det förutsätter att kommunerna inte motarbetar dem med försörjningsstöd till papperslösa.
En idé vore också att slopa kravet på att den som tas i förvar ska kunna utvisas snabbt. Istället borde vi prioritera att låsa in dem som bedöms utgöra en säkerhetsrisk, eller som har begått brott. Vi ska inte lämna kryphål att utnyttja för IS-anhängare som Akilov.

Annons

Gärningsmannen bakom dådet på Drottninggatan hade sökt asyl, men fått avslag. Varför utvisades han inte?

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X