Annons

Ratificering i baklås

Under strecket
Publicerad

Medborgarna i Frankrike och Nederländerna har sagt nej till den nya EU-konstitutionen och ratificeringsprocessen har hamnat i en återvändsgränd.
Stats- och regeringscheferna ger yrvakna och motstridiga besked inför kommande toppmöte. Stor oenighet råder. Vissa medlemsstater vill gå vidare med att ratificera fördraget, medan andra menar att processen bör avbrytas.

Den pågående krisen hotar att förpassa EU-konstitutionen till historiens sophög, men belyser samtidigt en mer generell problematik: kan en union med 25 (eller fler) medlemsländer överhuvudtaget reformera de fördrag varpå EU vilar?

Annons
Annons
Annons