Annons

Rasismen motverkar chans till integration

Under strecket
Publicerad

Det är viktigt att fler sunda perspektiv kommer in i den svenska integrationsdebatten, som de senaste åren lyst med sin frånvaro. Initiativet Sveriges Resurser är därför ytterst välkommet och kan förhoppningsvis bli en viktig del i en debatt om vilket samhälle vi vill ha. Det är en debatt som Ungdom Mot Rasism aktivt deltar i, vilket bland annat tydligt visas av att min företrädare som ordförande, Ola Karlman, finns med bland debattörerna som publicerats på
Sverigesresurser.se.

I
artikeln som Ola Karlman har skrivit på Sverigesresurser.se konstateras det att det finns en uppenbar brist i dagens integrationspolitiska debatt och har så funnits under lång tid. En mängd viktiga sidor av den svenska integrationen som borde vara en självklar del av debatten utelämnas.

Annons
Annons
Annons