Annons
X
Annons
X

Ras för yrkeselever i högskolan

Andelen yrkeselever som får högskolebehörighet har minskat dramatiskt. På fordonsprogrammet fick 71 procent högskolebehörighet våren 2013, i fjol – 12 procent. Men skillnaderna i landet är stora. Resultatet har blivit att de yrkeselever som går direkt till högskolan har rasat i antal.

[object Object]
Tobias Mårtensson, Adam Lindqvist och Charlotte Rejmus, elever på skolan. Foto: YVONNE ÅSELL

När yrkesprogrammen gjordes om togs den automatiska högskolebehörigheten bort och timmarna i ämnena svenska och engelska bantades ned. Syftet var att fler skulle klara gymnasiet. Idag måste eleverna läsa extra för att bli behöriga till högskolan. Effekten har blivit att andelen elever som får högskolebehörighet, har rasat – utan att fler klarar utbildningen.

På byggprogrammet var drygt 26 procent behöriga till högskolan i våras, den första grupp som tog studenten med det nya kursinnehållet. Våren innan var andelen behöriga 81,5 procent.

Hotell- och restaurangprogrammet minskade andelen från 72,7 procent, till 31,1.

Annons
X

– Det är jättebra, då har man chansen att börja plugga om man känner att man vill byta område.
Theresia Adamsson

Men hur stor andel av eleverna som väljer att läsa till det som krävs för högskolebehörighet, skiljer sig kraftigt åt mellan skolorna i landet visar statistik från Skolverket som SvD gått igenom.

Vid El- och energiprogrammet vid Karlfeldtgymnasiet i Avesta var 94,5 procent av eleverna behöriga att gå vidare till högskola efter studenten i fjol. På Elektrikergymnasiet vid Telefonplan i Stockholm nådde 75 procent av eleverna högskolebehörighet i fjol – men vid S:t Eriks gymnasium, bara 21 procent.

Sven Sundin, ämnesråd vid Skolverket, konstaterar att avsikten med reformen, att fler skulle klara yrkesprogrammen, heller inte lyckades.

– Ungefär två tredjedelar av dem som påbörjade en yrkesutbildning hösten 2011 klarade examenskraven efter tre år. Innan reformen var det ungefär en lika stor andel.

I en rapport från i fjol påpekar Skolinspektionen att det är stora skillnader hur lätt det är för en elev att läsa in högskolebehörighet.

Extralektioner som är schemalagda samtidigt som de obligatoriska, dålig information från studievägledare och att elever som vill läsa extra får ta sig till en grannskola, var några av problemen som lyftes upp.

”Skolors bristande förmåga att organisera utbildningen försvårar och i vissa fall gör det omöjligt för elever att läsa kurser som ger högskolebehörighet”, skrev Skolinspektionen.

Det kraftiga fallet i andelen med högskolebehörighet har fått direkt effekt på hur många yrkeselever som väljer att gå vidare till högskola. Siffror som Universitets och Högskolerådet har tagit fram till SvD visar att antalet elever som gick direkt till ett yrkesprogram var runt 30 procent fler hösten 2013 än hösten 2014, 1350 mot 1050 elever (5,2 procent av eleverna 2013, mot 3,9 procent 2014)

Elektrikergymnasiet marknadsför sig som en skola där man får högskolebehörighet. Idag läser nästan samtliga elever extra svenska och engelska och får därmed runt 10 procent mer tid än kompisarna på de högskoleförberedande programmen.

För Theresia Adamsson i åk 2 var högskolebehörigheten en förutsättning när hon började på Elektrikergymnasiet.

– Det är jättebra, då har man chansen att börja plugga om man känner att man vill byta område.

Skolans rektor Ulf Friman är kritisk till reformen.

– Det är jättesvårt för skolor att organisera det eftersom man inte vet hur många som vill läsa extra. Det räcker med en av 44 elever så måste vi ändå ta in extra lärare. Då är det lättare att försöka få med alla.

Annons
Annons
X

Tobias Mårtensson, Adam Lindqvist och Charlotte Rejmus, elever på skolan.

Foto: YVONNE ÅSELL Bild 1 av 3

Elektrikergymnasiet, Telefonplan, ett av stadens populäraste yrkesprogram. På bild Tobias Mårtensson, Adam Lindqvist och Charlotte Rejmus, elever på skolan.

Foto: YVONNE ÅSELL Bild 2 av 3

Theresia Adamsson, Joacim Judén, Andreas Jarmé, och Charlie Lidström, går på elektrikergymnasiet på Telefonplan, Stockholm.

Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X