Rapportflodens utropstecken

Verkstadsbolagen vittnar om en fortsatt stark konjunktur med en förbättrad orderingång. Branschen väger tungt på Stockholmsbörsen men det gör även banksektorn vars rapporter generellt sett inte imponerade på investerarna. En stor förlorare var Electrolux vars kostnader stiger på grund av en högre råvarunota. Handeln har påverkats av den sena våren och fastighetsbranschen brottas med senarelagda inköp och projekt.

Publicerad
BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT / TT NYHETSBYRÅN
Annons
BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT / TT NYHETSBYRÅN

Floden av kvartalsrapporter toppade i veckan. Rapportsäsongen skapar i många fall stora rörelser. Bolagen skall prestera mot vad som analytikerkåren och marknaden förväntar sig. Ibland har bolagen själva släppt prognoser som skall levas upp till. Hur har det gått hittills? Vinsterna har i 39 procent av fallen inkommit högre än väntat, jämfört med Bloombergs stora databas av förväntningar i marknaden. Runt en tredjedel av storbolagen har inkommit sämre än väntat. Cirka en fjärdedel har inkommit som väntat. Stockholmsbörsen har samtidigt seglat upp och ned under de olika dagarna. Börsen steg på måndag och torsdag medan tisdag samt onsdag bjöd på kursnedgång.

Bankerna har en stor tyngd på börsen då de utgör en betydande del av index. Swedbank, Nordea och Handelsbanken presenterade siffror under veckan. SEB kommer först på valborgsmässoafton. Glädjeämnet var Swedbank vars resultat inom 7,3 procent högre än väntat. Kursen rörde emellertid knappt på sig.

Annons
Annons

Sämre gick det för Nordea. Aktien föll på rapporten och banken flaggar för att det är mer utmanande nu att nå intäktsmålet för året. Handelsbanken bjöd inte heller på något klang och jubel. Vinsten var något lägre än väntat för det första kvartalet och parallellt rapporterade Dagens industri om brister i den brittiska delen av banken.

Verkstadsbolagen, som även de är indextunga, vittnade om en fortsatt god global marknad. Atlas Copco tror exempelvis på en oförändrat stark marknad och Sandvik meddelade att den underliggande efterfrågan blivit bättre under perioden. SKF gjorde om sina prognoser men bilden som målades upp var att konjunkturen fortsatt är stark, framförallt mot föregående år.

Verkstadsbjässen Volvo upplever en mycket stark konjunktur och redovisade en rejäl förbättring av orderingången. Förbättringen av marginalen och resultatökningen var samtidigt väntad. Den starka utvecklingen skapar samtidigt flaskhalsar i produktionen.

– När vi blickar framåt så ser vi att den höga orderingången kommer att innebära att begränsningarna i leverantörskedjan och de kostnader som dessa medför kommer att bestå den närmaste tiden. Det finns mer att göra för att öka effektiviteten hela värdekedjan. Detta kommer fortsatt att vara vårt fokus under kommande kvartal, skrev Volvo-chefen Martin Lundstedt i rapporten.

Stor förlorare var på fredagen Electrolux. Vitvarujätten nådde inte förväntningarna och återigen tvingas bolaget att höja prognosen för råvarunotan. Den goda konjunkturen och de höga råvarupriserna gör att notan för insatsvarorna växer. Dessutom ger valutan rejält negativa effekter.

Vad har då varit negativt? Inom fastigheter och handel klagar man över den stränga vintern som senarelagt inköp och projekt. Även påsken lyfts upp. ICA föll exempelvis på fredagen efter att rapporten inte nått upp till förväntningarna. Försäljningen och e-handeln ökar men det har inte resulterat i den vinstuppgång som man räknat med.

Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons