Rapportering till föräldrar via sms minskade skolket

Så fort en elev skolkar får föräldrarna reda på det, via sms. Så ser det sedan ett och ett halvt år tillbaka ut på IT-gymnasiet i Kista. Skolledningen menar att den ogiltiga frånvaron minskat kraftigt och nu planerar andra kommuner att följa efter.

Under strecket
Publicerad
Annons

– Framför allt bidrar det till en bättre kommunikation mellan skolan och föräldrarna. När föräldrarna får reda på att deras barn varit borta så direkt kan man reda ut eventuella problem på en gång och behöver inte vänta flera månader till nästa föräldramöte, säger Karin Iversen Boman, rektor för IT-gymnasiet.
IT-gymnasiet är den första skolan i Sverige som infört ett system med frånvarorapportering via sms.
Rent praktiskt går det till så att föräldrar på morgonen via telefon, sms eller mejl meddelar om deras barn till exempel är hemma sjukt eller frånvarande av annan anledning. När den faktiska frånvaron senare läggs in i datasystemet som används syns direkt vilka elever som är ogiltigt frånvarande, varvid ett sms, eller e-postmeddelande, skickas till föräldrarna som upplyser dem om detta.
Även om skolledningen inte fört någon statistik på hur frånvaron ändrats sedan systemet infördes är uppfattningen att balansen mellan ogiltig och giltig frånvaro förbättrats och att ströfrånvaron minskat
rejält.

Även bland eleverna på skolan verkar systemet vara uppskattat. Samtliga elever SvD talat med säger att de tycker att systemet är bra och att de tror färre skolkar när man vet att ens föräldrar får reda på det på en gång.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons