Rapporter stöder bild av ljusare konjunktur

Det går bättre för de svenska börsbolagen. De cirka 160 kvartalsrapporterna hittills (av drygt 280) bekräftar bilden av en ljusare konjunktur. Det visar SvD Näringslivs genomgång. Men den ökade efterfrågan på bolagens produkter märks för många exportbolag inte i försäljningssiffran. Det beror på att kronan har stärkts jämfört med för ett år sedan.

Under strecket
Publicerad
Annons

Tredje kvartalets mest intensiva rapportvecka är över och bilden av hur det är ställt i bolagen klarnar. Många av börsens tungviktare, till exempel fordonsjätten Volvo, har släppt överraskande starka rapporter. Vinsterna ökar och lönsamheten förbättras.

SvD Näringsliv har granskat rapporterna som kommit fram till i går. Den samlade försäljningen för börsbolagen under det tredje kvartalet i år har ökat marginellt, jämfört med motsvarande period förra året, visar genomgången. Detta är ändå ett tecken på att börshjulet snurrar snabbare igen.
Försäljningssiffran dämpas nämligen av att kronan har stärkts mot andra valutor, i synnerhet dollarn, under det senaste året. Från september 2002 till september i år har kronan blivit omkring 7 procent dyrare. Det visar det handelsvägda så kallade TCW-indexet som är viktat efter sammansättningen av den svenska utrikeshandeln.
Flera av börsens mest tongivande bolag, de stora exportbolagen, påverkas kraftigt av dollarraset.
När den amerikanska valutan ska växlas in i
svenska kronor blir det nu mindre kronor i plånboken, eller för bolagens del så dämpas resultaträkningens översta post - försäljningen.
Ett tydligt exempel på detta fenomen är medicinteknikbolaget Gambros rapport i går. Under kvartalet minskade omsättningen med 2 procent. Om man justerar för valutaeffekten (en svagare dollar) blir bilden en annan. Då ökade i stället omsättningen med 8 procent. Enligt Gambros kvartalsrapport var slutkursen för dollarn kvartal tre i fjol 9:29 kronor, att jämföra med 7:66 kronor ett år senare - en försvagning av dollarn mot kronan med hela 18 procent.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons