Till SvD.se
SvD Perfect Guide

Rapport: Sverige är världens bästa land för kvinnor

Text: SvD Perfect Guide - 15 februari 2019
Annons

Visst pågår det många problem i Sverige, men det finns även mycket bra med vårt land. Till exempel visar en ny rapport att Sverige är det bästa landet att vara kvinna i. Det är US News & World Report som ligger bakom rapporten, där Danmark hamnar på andra plats, följt av Kanada.
Studien baseras delvis på intervjuer med kvinnor i 80 länder. Men även en på en undersökning – framtagen av YouGov – som gick ut på att män och kvinnor fick svara på 14 påståenden, där tio handlade om jämställdhet. Man tittade sedan på svaren och jämförde kvinnornas med männens. I de svenska undersökningarna var det knappt någon skillnad mellan männen och kvinnornas svar. Sverige särskiljde sig även i att anse att kvinnofrågor är en av de viktigaste globala frågorna.
Rapporten kom med fler positiva nyheter. Sverige hamnade även högst upp på listan över bästa länderna att uppfostra barn i. Den höga placering beror på den generösa och jämlika föräldraförsäkring, skolsystemet och barnbidraget.

Foto: IBL

Annons