Annons

Erik Thyselius:Rapport från Nordiska rådet

Stefan Löfven (S) tillsammans med sina nordiska kollegor.
Stefan Löfven (S) tillsammans med sina nordiska kollegor. Foto: Joakim Goksör/TT

Under fyra dagar samlades politiker från alla nordiska länder i Helsingfors för att delta i Nordiska rådets 69:e session. Säkerhetsrådets biträdande redaktör Erik Thyselius var på plats. I en orolig tid blir det nordiska samarbetet viktigare, konstaterar han.

Under strecket
Publicerad

I tider av ökad oro både globalt och i vårt närområdet blir frågan om det nordiska samarbetet viktigare. Det tycker även nordborna själva – 90 procent av 3000 tillfrågade invånare anser att nordiskt samarbete är viktigt eller till och med mycket viktigt.

Och det är egentligen inte så förvånande. Norden har haft öppna gränser utan passtvång sedan 1950-talet. Flöden av arbetskraftsinvandring har passerat mellan olika länder. Turism. Det säger en hel att Visit Sweden förra året hade en kampanj i Norge på temat vem är den siste norrmannen som inte besökt Sverige. De nordiska länderna är förstås olika men också väldigt lika. Norden är hemvant.

Ser man till hela regionen inser man att de Nordiska länderna tillsammans är en större kraft än vad man kanske tror: med 26 miljoner invånare utgör vi världens 11:e största ekonomi. Det i sig är ett tungt vägande argument varför samarbetet mellan våra länder är viktigt. Dock är det inte likställt med att de nordiska länderna alltid delar samma intresse – något som tidigare har varit ett hinder för fördjupat samarbete och gemensamt agerande på den globala arenan.

Annons
Annons

Nästa år är det Sveriges tur att vara ordförandeland för ministerrådet. Statsminister Stefan Löfven (S) hyllade i sitt tal Norden och välfärdsstaten – länder över hela världen sökte efterlikna oss. Klyschan om ”utrikes- inrikespolitik” låg nära till hands. Det märks, även utanför Sveriges gränser, att valåret närmar sig.

Klimatförändringarna, radikalisering och antibiotikaresistens lyftes fram som några av hoten som regeringen vill möta under ordförandetiden. Regeringens beslut att fortsätta stödja oberoende journalistik i Baltikum i syfte att stävja rysk desinformation ger pluspoäng. 

Under Sveriges ordförandeskap kommer arbetet med digitaliseringen av Norden att få hög prioritet. Frågan är hur väl lämpad just den svenska regeringen är att sköta det arbetet – Transportstyrelsens och nyligen även regeringskansliets IT-haveri har med smärtsam tydlighet bevisat att digitalisering inte är ministären Löfvens starkaste gren.

Haverierna påminner också om hur sårbara vi är som land inför cyberattacker. Ett av flera hot som moderata riksdagsledamoten och ordföranden för Konservativa gruppen i Nordiska rådet Hans Wallmark lyfte tillsammans med sina nordiska kollegor i en debattext i finska Hufvudstadsbladet. Cyberattacker och våra institutioners (bristande!) beredskap att möta dessa borde ges högsta prioritet av regeringen. Tyvärr är det nog för mycket att hoppas på givet hittillsvarande facit.

I en tid då Europa ter sig alltmer splittrat känns det tryggt att samarbetet mellan våra nordiska grannar alltjämt står starkt. Ännu bättre vore så klart om Norge och Island var med i EU. Och Sverige och Finland i Nato.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons