Annons
X
Annons
X

Ränteprognos skrivs ner

Riksbanken höjer reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,00 procent. Samtidigt sänker banken prognosen för den framtida räntan.

Av TT
(uppdaterad)

Höjningen av reporäntan är den tredje i rad sedan i somras.

– Svensk ekonomi växer snabbt och kommer även fortsättningsvis att växa snabbt. Med den ekonomiska utvecklingen behöver vi höja räntan, säger riksbankschefen Stefan Ingves vid en pressträff.

Räntan behöver också fortsätta höjas under överskådlig tid. Men eftersom utvecklingen i omvärlden är svagare än Riksbanken trott tidigare kommer det att gå långsammare än vad de tidigare räknat med, enligt Ingves.

Annons
X

Riksbanken räknar med att reporäntan första kvartalet 2011 ligger på 1,3 procent, jämfört med den tidigare bedömningen på 1,4 procent. Under kvartalet fyra bedöms räntan ligga på 2,0 procent, mot tidigare prognos på 2,4 procent.

Ett år senare beräknas reporäntan ligga på 2,9 procent, mot tidigare prognos på 3,3 procent.

Ytterligare ett år senare har banken höjt räntan till 3,4 procent, enligt sin egna prognos.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det råder förvirring kring penningpolitiken, enligt Tomas Ernhagen, Fastighetsägarnas chefekonom, som anser att trots nedjusteringarna har räntebanan ändå för stora höjningsambitioner.

  Han bedömer att ”De fyras gäng med Stefan Ingves” bedriver penningpolitik ”med det enda syftet att stoppa bostadsprisernas uppgång och minska hushållens vilja att belåna sig”.

  Detta kan enligt Ernhagen få negativa effekter på ekonomin i övrigt, som kan bli allvarliga.

  ”Om det skapas osäkerhet om penningpolitikens mål, kan den inte uppfylla sin funktion som ankare för alla de beslut som fattas löpande i ekonomin. Det kan påverka allt från lönekrav till företagens prissättning”, skriver han.

  Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, konstaterar att samtidigt som Riksbanken drar ner räntebanan så höjer banken prognosen för tillväxten och arbetsmarknaden.

  – Det är ju lite olika budskap, men vi delar den synen och tycker att det är en rimlig bedömning både av tillväxt och räntan, säger Winsth och fortsätter:

  – Vi har hela tiden hävdat att vi har en omvärld som kommer att påverka oss längre fram och därför bör man inte gå lika högt. Och det är det man nu tar hänsyn till.

  Diskussionen om vad som ska anses vara en normal nivå på reporäntan kan också ha påverkat Riksbanken, enligt Annika Winsth.

  – Är den verkligen fyra procent som Riksbanken har sagt? De senaste åren har vi legat på tre procent, och vi tycker att det är en mer rimlig nivå.

  Om att två ledamöter i direktionen reserverade sig mot räntehöjningen och förordade en ännu lägre räntebana säger Winsth:

  – Det är kanske lite överraskande ändå, med tanke på hur starkt svensk ekonomi går, att man vill stanna på en ränta på 0,75 procent.

  Höjningen från 0,75 till 1,0 procent var väntad. Mindre väntat var däremot att Riksbanken skulle sänka räntebanan, enligt Tor Borg, ränteanalytiker på SBAB.

  – Det var inte helt väntat, även om det låg i korten. Bakom det här ligger bland annat att det går lite svagare i omvärlden. Konjunkturen går lite knackigare i USA och det går sämre i Europa med alla åtstramningar. Riksbanken räknar med att det kommer att dämpa exporten, säger Tor Borg.

  Även om två av ledamöterna reserverar sig både mot räntehöjningen och räntebanan verkar de vara mer överens än tidigare, bland annat när det gäller räntebanan.

  – De verkar ha närmat sig varandra inom direktionen, säger Tor Borg.

  Riksbanken skriver samtidigt upp tillväxten för 2011 från tidigare beräknade 3,5 procent till 3,8 procent. Samtidigt höjs tillväxtprognosen för 2010 från 4,1 till 4,8 procent. 2012 och 2013 räknar Riksbanken med en tillväxt kring 2,5 procent.

  Riksbanken konstaterar att BNP-tillväxten i Sverige är starkare än i både euroområdet och i USA.

  Inflationsprognosen skrivs samtidigt ned till 1,7 procent, mätt med Konsumentprisindex, under 2011 och 2,2 procent under 2012. Tidigare räknade Riksbanken med en inflation på 1,9 respektive 2,5 procent för de båda åren.

  Även den underliggande inflationstakten (KPIF) skrivs ned 2012, från 1,7 till 1,5 procent.

  Riksbanken räknar i sin rapport med att arbetslösheten faller tillbaka de närmaste åren och att den i slutet av prognosperioden kommer att ligga på drygt 6,5 procent. Arbetslösheten i Sverige är nedjusterad under hela prognosperioden.

  Riksbanken räknar också med att det blir låga löneökningar men att löneökningstakten gradvis stiger.

  Räntebeskedet

  Stockholm TT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X