Annons

Räntebotten är nådd - eller? Lagd ränta ligger still

Riksbanken låter styrräntan ligga kvar på 2,75 procent. Global börsoptimism och viss ljusning för den svenska konjunkturen sätter stopp för en sänkning.

Under strecket
Publicerad

Foto: Jurek Holzer Riksbankschef Lars Heikensten meddelade i går att styrräntan på 2,75 procent ligger fast. Riksbanken pekar på att den rådande globala börsoptimismen plus att den ljusnande konjunkturen i Sverige sätter stopp för ytterligare sänkningar tills vidare. kommentar | Styrräntan

I juni bedömde Riksbanken att en långsam återhämtning i omvärlden skulle ske under andra halv-året 2003. Ny statistik bekräftar bilden i stort, men utsikterna för USA ser något ljusare ut, och Japan samt Sydostasien visar tecken på återhämtning. ”Aktiepriserna på de större börserna har också stigit. Detta kan tyda på en ökad optimism om den framtida utvecklingen vilket skulle kunna leda till en ökad konsumtions- och in-vesteringsvilja”, menar Riks-banken.

Annons
Annons
Annons