Annons
X
Annons
X

Rankningen är bra för en likvärdig skola

REPLIK | ÅRETS BÄSTA SKOLKOMMUN

I går presenterade vi i Lärarförbundet vår rankning ”Årets bästa skolkommun”. Det gör vi årligen för att sätta ljuset på framgångsvägar för skolan och samtidigt visa på de utmaningar som finns.

Bästa skolkommun är landets bredaste, mest etablerade och använda rankning. Den används flitigt och är en alldeles utmärkt nyckel till diskussion mellan Sveriges lärare och politiker om skolans utveckling. Denna diskussion behöver ständigt pågå för att skolan ska kunna utvecklas och förbättras.

Lärarförbundet klarar att vara både en skarp kritiker av brister i kommunerna och samtidigt samverka med de som vill skolans bästa. Så måste en ansvarsfull, modern och medlemsnyttig facklig organisation agera för att nå framgång.

Annons
X

På Brännpunkt
15/11 hävdar LR-studenten Freddy Grip att det är samma kommuner som återfinns i toppen av ”Bästa skolkommun” år efter år. Detta är direkt fel. Sanningen är att kommuner som satsar på skolan har möjlighet att återfinnas i toppskiktet under flera år. Om man däremot nedprioriterar skolan, så faller man. Det visar vår rankning tydligt. På samma sätt går det att förbättra sig. Det gör att kommuner också klättrar.

Likvärdigheten är svensk skolas största utmaning tillsammans med att se till att fler vill vara och bli lärare. Dessa utmaningar existerar oavsett huvudmannaskap. ”Bästa skolkommun” hjälper till att sätta ljuset på likvärdigheten och där den brister. Den riktar fokus på behovet av en resursstyrning som utgår från varje elevs behov och nära kunskap om verksamheten i varje förskola, skola och fritidshem där staten tar ett ökat ansvar tillsammans med huvudmännen. Det visar elva års erfarenhet av denna rankning som följs och diskuteras av politiker på alla nivåer.

Genom vår rankning gör vi något aktivt för att skolan ska bli mer likvärdig för alla elever. Att med hög stämma kräva ett återförstatligande av skolan gör inget för likvärdigheten. Bakåtsträvande har aldrig gynnat skolan, läraryrket eller eleverna.

EVA-LIS SIRÉN

ordförande Lärarförbundet

MARCUS LINDGREN

ordförande Lärarförbundet Student

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X