Hela denna artikel är en annons

Rankas som ett av världens grönaste bolag

När tidskriften Newsweek rankar de grönaste bolagen i världen hamnar svenska SEB på 37:e plats, det är högst bland alla nordiska bolag. Bakom placeringen ligger flera år av arbete.

– Likväl som vi har dialog med kunder kring deras hållbarhetsarbete så ställer kunderna samma frågor till oss. De vill ha bankaffärer med en bank som arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv, säger Jonas Solehav, miljöchef på SEB.

Newsweeks Green Ranking görs tillsammans med tidskriften Corporate Knight och HIP Investor. Rankingen har genomförts sedan 2009 och omfattar de 500 största bolagen i USA respektive resten av världen. Det är på den globala topplistan som SEB placeras på 37:e plats.

– Den här rankingen visar att vi är på rätt väg internt för att minska vår totala miljöpåverkan. Tittar man på vår direkta miljöpåverkan, det vill säga våra egna utsläpp, är det en förutsättning att alla anställda arbetar mot samma mål, säger Jonas Solehav.

Sjösatte mål 2008

2008 sjösatte SEB en ny miljöstrategi med uppsatta mål som skulle nås till 2015. Bland annat att sänka koldioxidutsläppen med 45 procent. Det överträffades med råge då SEB lyckades sänka utsläppen med 54 procent under perioden. Nyligen sattes nya mål, koldioxidutsläppen ska minskas med ytterligare 20 procent till 2020.

– Vi arbetar hårt med att minska energiförbrukning och därmed även utsläppen. Vi byter till förnybar energi på de platser där vi kan göra det. I dagsläget drivs 92 procent av SEB:s verksamhet med förnybar el, men målet är såklart 100 procent, säger Solehav.

Hållbarhetsfrågor är oerhört viktiga för exempelvis bilindustrin, hur ser det ut i finansvärlden?

– Jag tror att det kommer vara en grundförutsättning för att kunna driva bankverksamhet i framtiden. Inte bara att vi har en grön verksamhet utan även kan prestera och erbjuda gröna produkter i form av lån, fonder och grön finansiering till våra kunder, säger han och fortsätter.

– När vi anställer unga förmågor förutsätter de att vi har ett hållbarhetsarbete som är tydligt och effektivt. Har vi inte det anser de inte att vi är en attraktiv arbetsplats.

Måste ha en ”bottom line”

Framförallt måste både dagens och framtidens banker ha en bas, en ”bottom line”, som sätter en lägsta nivå för de produkter vi erbjuder. Utöver detta kan vi sedan erbjuda olika nischade produkter inom både spar-/investerings- och utlåningssidan, menar Solehav.

– Vi jobbar vidare med att integrera hållbarhet i vårt produktutbud fullt ut, vi är exempelvis redan världsledande inom gröna obligationer, ett sätt att finansiera gröna projekt, och efterfrågan växer, säger han.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons