Annons
X
Annons
X
Börsplus
Kommentar

Peter Benson: Räkna med vinstras i Fingerprint

Bara någon månad efter senaste uppdatering så medger Fingerprint nu att man tokmissar målet för fjärde kvartalet. Konkurrensen hårdnar och marginalerna sjunker. Och kanske pyser man ut luft ur redovisningen? Vi räknar i vart fall med att Fingerprints vinst faller såväl 2017 som 2018. Men med en halverad börskurs är risknivån nu lägre i aktien. Vi tar bort vårt säljråd.

Turerna i Fingerprint Cards
Smärtsamt i fingret.
Smärtsamt i fingret. Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Via länken här bredvid kan du läsa vår snabbsyn på vinstvarningen.

Börsplus har följt Fingerprints aktie sedan sommaren 2015. I samband med kapitalmarknadsdagen för ett exakt ett år sedan satte vi ner foten och rekommenderade att man skulle sälja aktien, som då stod i 650 kronor före split. Här följer i kronologisk ordning alla analyser och kommentarer som vi skrivit om Fingerprint.

Morgonens pressmeddelanden inför Fingerprints kapitalmarknadsdag bekräftar vad vi länge varnat för.

Annons
X

Fingerprint möter hårdare konkurrens. Konkurrensen ökar även bland Fingerprints kunder, primärt kinesiska mobiltillverkare. Utslagning är att vänta.

Vi har upprepade gånger lyft fram att snabbt växande kundfordringar kan vara ett tecken på överoptimistisk fakturering. Denna farhåga ser vi som fortsatt motiverad. Att på en dryg månad sänka kvartalsomsättningen med 600–700 Mkr, samtidigt som dollarn är urstark, visar på tvärstopp i affärerna (lite oväntat) eller att det funnits riktigt mycket luft i tidigare omsättningssiffror. Det sistnämnda ligger alltså helt i linje med vår hypotes att det varit något mysko med kundfordringarna.

Vinsvarningen och svaga siffror under första halvåret 2017 är ett sätt att ”pysa ut luften” ur gamla försyndelser på den fronten.

Fingerprint är alltså nu ett bolag som slutat växa

Den nya årsprognosen för 2016 innebär alltså att omsättningen i fjärde kvartalet blir 600–700 Mkr lägre än tidigare prognos. Det innebär i sin tur att kvartalsomsättningen väntas bli cirka 1,7 miljarder, alltså ett tapp på cirka 10 procent från tredje kvartalet.

Fingerprint är alltså nu ett bolag som slutat växa på kvartalsbasis. Vår bästa gissning är att Fingerprint i bästa fall når nedre delen av omsättningsprognosen för 2017.

Prognosen 7,5–9,5 miljarder i omsättning måste ses i ljuset av att lägre siffror än dessa hade varit ett totalt idiotförklarande av tidigare beslut av Fingerprints styrelse. Vi syftar på antingen Jörgen Lanttos tid som vd eller den nya ledningen under Christian Fredrikson eller både ock.

En totalrevidering av prognosen för 2017 hade också sett skandalöst illa ut mot bakgrund av de massiva insiderförsäljningar som skett i Fingerprint och den totala avsaknaden av insiderköp.

Räkna alltså med att det utrymme för besvikelser i 2017-prognosen. Den är nog delvis satt för att rädda ansiktet på styrelsen och anseendet hos insiders som storsålt aktier till investerare som litat på bolagets kommunikation.

Nedan ser ni vår bästa bedömning av utvecklingen framöver. Vad som tydligt framkommer är att risken är överhängande att vinsten faller 2017 jämfört med 2016. Drar vi sedan ut trenden mot mer normala rörelsemarginaler så tippar vi att vinsten faller även 2018.

Fingerprint Cards
Börskurs: 65.75
Antal aktier (miljoner): 319.0
Börsvärde: 20 532 Mkr
Nettokassa: 932 Mkr
SvD Börsplus förväntningar
2015 2016E 2017E 2018E
Omsättning 2 901 6 700 7 370 8 107
- Tillväxt 1141.7% 131.0% 10.0% 10.0%
Rörelseresultat 910 2 734 2 506 2 027
- Rörelsemarginal 31.4% 40.8% 34.0% 25.0%
Resultat efter skatt 798 2 078 1 903 1 537
Vinst per aktie 2.53 6.50 6.00 4.80
P/E 26.0 10.1 11.0 13.7
EV/EBIT 21.5 7.2 7.8 9.7
EV/Sales 6.8 2.9 2.7 2.4

Vi ser alltså en aktie med fallande vinst, någorlunda växande omsättning och en option på stora framgångar på den gryende marknaden för smarta kort.

Vad ska en sådan aktie värderas till? I vårt huvudscenario hugger vi till med p/e 15 på 2018 års vinstgissning vilket skulle ge en börskurs runt 70–80 kronor om något år.

Och allt är inte elände. Sedan vi började följa Fingerprint har det hänt en rad mycket positiva saker som öppnar upp för en helt ny syn på bolaget.

1. Johan Carlström verkar ha tvingats bort. Han har inte längre daglig insyn och det verkar lyckligtvis som att det är Christian Fredrikson som bestämmer. En seriös vd och en styrelse som inte lyder en oseriös huvudägare är ett minimikrav som nu alltså kanske är uppfyllt. Vi är hoppfulla!

2. Vinstvarningen kan tolkas positivt. Det här är ju en chans för bolaget att pysa ut luft ur bokföringen och städar bort gamla kundfordringar och annat bråte som kanske mest tillkom i ett klimat där nyckelpersonernas fokus var att blåsa upp aktiebubblan till bristningsgränsen. Nu har dessa personer i stor utsträckning lämnat bolaget eller fått befattningar utanför insynsregistret. (Fritt fram att hämta hem enorma optionsvinster i lugn och ro alltså.) På samma tema innebär vinstvarningen en möjlighet för den nya ledningen att köpa aktier till mer realistiska nivåer som faktiskt medger goda chanser till vettig avkastning.

3. Värderingen av aktien är nu verklighetsförankrad. Spridningen mellan tänkbara värden på Fingerprint är fortfarande enorm. Aktien kan absolut dubblas ett par gånger från denna nivå i ett optimistiskt scenario där satsningen på smarta kort blommar ut och blir framgångsrik. Och omvänt finns en bråddjup nedsida om man tar fasta på risken för värre konkurrens eller fler surdegar från åren med Team Carlström-Lantto. Men i huvudscenariot ser aktien inte längre dyr ut, även beaktat att det är bolag som sannolikt går lägre vinster till mötes.

Börsplus tar nu bort säljrådet och har tills vidare en neutral inställning till Fingerprints aktie.

Annons

Smärtsamt i fingret.

Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X