X
Annons
X

Räkna med svagare ekonomisk tillväxt

Vi får räkna med betydligt svagare ekonomisk tillväxt framöver jämfört med de goda åren innan finanskrisen. En svagare ekonomisk utveckling bromsar konsumtionsutrymmet, innebär mindre resurser till välfärds- och miljösatsningar och ökar riskerna för sociala spänningar och konflikter. Tvärtemot den utbredda tillväxtspolitiska retoriken krävs det således en politik för högre, inte lägre, tillväxt. Det skriver Mats Kinnwall, analyschef, Blue Institute.

Under decennierna kring millennieskiftet upplevde världen ett ekonomiskt välståndslyft som knappast någonsin tidigare i världshistorien. Människor som lever under extrem fattigdom minskade från 1,91 miljarder, eller 43 procent, till 1,22 miljarder eller 21 procent mellan 1990 och 2010. Bara i Indien och Kina minskade antalet människor som lever i extrem fattigdom med cirka 550 miljoner under perioden trots att befolkningarna ökade med cirka 450 miljoner. Visserligen är till exempel Kinas medelinkomst endast cirka 20 procent av USA:s men utvecklingen har ändå varit imponerande med tanke på att motsvarande andel år 1980 endast var 2 procent.

De goda ekonomiska tiderna fick emellertid ett abrupt slut i samband med finanskrisen och återhämtningen i världsekonomin har sedan dess varit påfallande långsam och ryckig, i synnerhet i delar av Europa men också i USA. Delvis kan den svaga återhämtningen förklaras med en kraftig baksmälla efter den djupa recessionen men det finns även tydliga tecken på en avtagande långsiktig global tillväxttrend. Redan flera år innan finanskrisen skedde en påtaglig inbromsning i produktiviteten i de flesta industriländer och på senare år har vi även noterat ett liknande förlopp i tillväxtlokomotiv som Indien och Kina. Samtidigt har befolkningen i arbetsföra åldrar bromsat in påtagligt efter en stark trend under tidigare decennier.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X