Räkna med mer läkemedelsbråk - i USA

Astra Zeneca förlorade rond ett mot EU. Den viktigaste matchen om läkemedel går dock i USA.

Under strecket
Publicerad
Annons

Analys | Astra Zeneca
Bolag som Astra Zeneca skulle vilja ha evig kontroll över sina läkemedel. Nu är patenttiden begränsad och inom EU är parallellimport tillåten. Säljer Astra Zeneca Losec billigare i Spanien kan produkten återföras till Sverige eller andra länder med högre pris.
EU hävdar att Astra Zeneca vilselett när Losec introducerades för att förlänga patenträtten. Företaget förnekar och menar att kommissionen inte tar hänsyn till när produkten faktiskt lanserades.
När patent går ut kan andra bolag som inte lagt ner ett öre i forskning starta tillverkning. EU stöder upphovsrätt men framhåller att det är lagstiftaren som sätter skyddsperiod.
Parallellimport handlar om företagets egna produkter. Producentpriserna varierar på olika marknader inom EU.
Astra Zeneca försökte stoppa återimporten från Sydeuropa till Sverige av en Losecvariant genom att avregistrera denna i Sverige. Det stoppades i avvaktan på EU-beslut och EU:s regler har ändrats.
Parallellimport förblir likväl en kontroversiell
fråga. Detta gäller inte minst för den viktiga USA-marknaden.
Räknat i pengar står USA för 50 procent av receptbelagda läkemedel i världen. Priserna är betydligt högre än i Europa och grannländer som Kanada och Mexiko.
Att priserna kan hållas uppe beror delvis på att parallellimport är förbjuden till USA. Tillsynsmyndigheten stöder förbudet med hänvisning till att kontrollen skulle försämras om läkemedlen gör en omväg utrikes.
Kritiken växer dock mot de höga priserna. De drabbar försäkringsbolag, statliga program för fattiga och pensionärer privatpersoner samt pressade företag som General Motors. Räkna med mer bråk.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons