Räkna inte med att EU ger lägre svenska skatter

Under strecket
Publicerad
Annons

apropå | Skatteharmoniering
Ingen föreställde sig för tio år sedan att ”skatteparadiset” Luxemburg skulle acceptera en källskatt på banksparande från andra EU-länder. Likväl är det vad som skedde vid Ekofinrådets möte i Bryssel denna vecka. Från och med 2004 inför Luxemburg en källskatt på 15 procent som sedan stegvis höjs till 35 procent år 2010. Österrike och Belgien gör likadant, medan Sverige och de övriga elva EU-länderna börjar informera varandras skattemyndigheter om utbetalda räntor till privatpersoner.
Denna politiska överenskommelse går på tvärs mot en vanlig uppfattning om EU, inte minst i Sverige. Så här kan den föreställningen sammanfattas:
I en union med en ”gränslös” inre marknad och fria kapitalrörelser kommer marknadskrafterna att tvinga fram en harmonisering av skatterna. En konkurrerande kapplöpning mot botten kommer att urholka skatteunderlagen så att de EU-ländernas välfärdssystemen ytterst hotas, brukar det heta.
Första ledet i detta resonemang är riktig. Så till exempel har den
explosionsartade öl- och vintrafiken över Öresund tvingat fram en svensk anpassning av punktskatterna på alkohol.

Men att detta med någon sorts naturnödvändighet skulle leda till kapplöpning mot botten är inte givet. Veckans beslut i Bryssel visar att skattekonkurrens, när den bedöms som skadlig för EU som helhet, kan förhindras - då blir det kollektiva politiska trycket så stort att till och med det motsträviga Luxemburg förmås avstå från den vetorätt som varje EU-land har i skattebeslut. Anmärkningsvärt är också att EU ser ut att få Schweiz och andra länder med på källskatten.
Det är naturligtvis en värderingsfråga om man gillar eller ogillar att unionen på det här sätter begränsar systemkonkurrensen på skatteområdet. EU-kommissionens uppfattning är att systemkonkurrens är bra till en viss gräns. Man kan dock inte på en öppen inre marknad tillåta att länderna med illojala metoder ”stjäl” varandras skatteunderlag.

Annons
Annons
Annons