Aktieanalys

Björn Rydell: Railcare: Tillbaka på tillväxtspåret?

Railcare som är verksamma inom järnvägsunderhåll har ett par tuffa år bakom sig. Den operativa vändingen ser ut att kunna komma 2019. Men är aktien köpvärd?

Railcares maskin Railvac används för att ta bort gammal ballast från ett järnvägsspår. Det är ett vanligt underhållsjobb på järnvägen och betydligt smidigare och snabbare än att jobba med en grävmaskin, till exempel.
Railcares maskin Railvac används för att ta bort gammal ballast från ett järnvägsspår. Det är ett vanligt underhållsjobb på järnvägen och betydligt smidigare och snabbare än att jobba med en grävmaskin, till exempel.

Railcare (13,20 kr) är verksamma inom järnvägunderhåll i Skandinavien och Storbritannien. Bolaget hanterar bland annat kablar och överskottsmassor, snöröjning, renovering av järnvägstrummor med mera.

Koncernen har bas i Skelleftehamn. Railcare har drygt 130 anställda. Bolaget börsnoterades år 2007 och börsvärdet är idag cirka 300 Mkr.

Senast vi skev om bolaget var för cirka 2,5 år sedan. Denna analys går att läsa här. Mycket har dock hänt sedan dess.

Railcare
Börskurs: 13,20 kr
Antal aktier (miljoner): 24,1
Börsvärde: 318 Mkr
Nettoskuld: 176 Mkr
VD Daniel Oholm
Styrelseordförande Catharina Elmsäther-Svärd
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 277 360 396 436
- Tillväxt -6,7% 30,1% 10,0% 10,0%
Rörelseresultat 2 25 34 44
- Rörelsemarginal 0,6% 7,0% 8,5% 10,0%
Resultat efter skatt -1 12 21 28
Vinst per aktie -0,06 0,50 0,87 1,16
Utdelning per aktie 0,00 0,20 0,30 0,40
Direktavkastning 0,0% 1,5% 2,3% 3,0%
Avkastning på eget kapital -1% 9% 14% 16%
Nettoskuld/EBIT e.m 5,2 4,2 3,5
P/E e.m 26,4 15,2 11,4
EV/EBIT e.m 19,6 14,7 11,4
EV/Sales 1,8 1,4 1,2 1,1

Railcare har ett par tuffa år bakom sig med svag försäljningsutveckling och vikande lönsamhet. En bidragande orsak har varit klen utveckling på en av bolagets huvudmarknader, Storbritannien, där beläggningen varit låg. Detta beror enligt Railcare på att kunden i form av den statliga aktören Network Rail gjort slut på budgeten och därmed stoppat vissa pågående och planerade projekt.

Sedan senast vi skrev om Railcare har bolaget bytt lista och förbättrat transparensen i redovisningen rejält. Numera redovisar Railcare försäljning och lönsamhet på fyra segment enligt nedanstående sammanställning.

Affärsområde 2018 Entreprenad Sverige Entreprenad Utland Transport Skandinavien Maskinförsäljning
Omsättning 144 Mkr 49,6 Mkr 114 Mkr 7,4 Mkr
Tillväxt 5% -34% 15% -69%
Resultat efter finansiella poster 21,7 Mkr -12,8 -4,1 -1,0
Vinstmarginal 15% -26% -4% -13%
Andel av koncernens omsättning 53% 18% 42% 3%

Försäljningstappet under 2018 beror främst på Entreprenad Utland där problemen i Storbritannien var orsaken till försämringen. Även den volatila maskinförsäljningen minskade jämfört med 2017. Railcare fick i början av 2019 dock en order om 30 Mkr från Infranord för att bygga en ny generation av generatorvagnar. Leveransen väntas påbörjas under hösten 2019 och ske under 2020.

På bolagets andra viktiga hemmamarknad, Entreprenad Sverige, var tillväxten cirka 5 procent. Försäljningstillväxten ser ut att kunna accelerera under kommande år då Trafikverket planerar för fem spårbyten under 2019 och åtta under 2020.

Under första kvartalet 2018 tecknade Railcare ett femårigt kontrakt med det svenska gruvbolaget Kaunis Iron. Avtalet innefattar transport av järnmalm och bedöms vara värt 360 Mkr under avtalsperioden. Ordern är den enskilt största för Railcare i bolagets historia.

Detta avtal har börjat få avtryck under 2018 (påbörjades under Q3 2018) och har således påverkat segment Transport Skandinavien positivt. Detta projekt är viktigt bland annat eftersom avtalet gäller över hela året och minskar säsongsvariationerna. Andra kvartalet brukar generellt sett nämligen vara ett utmanade kvartal för Railcare då perioden är i något av ett mellanläge för vinter- och sommaruppdragen.

Gällande marknadsutvecklingen finns en del positiva tecken. Framför allt har nya budgetar för Sverige och Storbritannien fastslagits. Budgetarna har ökat en hel del. I Sverige har budgeten för underhåll exempelvis ökat med 48 procent jämfört med tidigare period.

De flesta som åker tåg regelbundet har upplevt problem med förseningar och är nog ganska överrens om att det svenska järnvägsnätet är eftersatt. Att anslagen ökar är positivt. Det betyder dock inte att Railcare automatiskt får fler uppdrag men det är i vart fall inte negativt.

Trenden med ökade anslag i Storbritannien är liknande även om den procentuella ökningen inte är lika stor (+20 procent). Bolagets exponering gentemot Storbritannien är däremot inte helt oproblematisk. Framför allt inte med tanke på all osäkerhet som finns kring landets eventuella utträde ur den Europeiska Unionen. Detta motiverar knappast någon premiumvärdering.

Som investerare i Railcare får man dessutom leva med hög exponering mot några enskilda kunder. Under 2017 utgjorde bolagets fem största kunder cirka 64 procent av omsättningen. Även den volatila efterfrågan på underhåll från bolagets kunder mellan enskilda år är ett faktum som inte bör motivera några högre multiplar enligt vår uppfattning.

I samband med listbytet under 2018 presenterade styrelsen nya finansiella mål. Målsättningen är att nå en omsättning på 500 Mkr med en rörelsemarginal (Ebit) om 10 procent på medellång sikt (sannolikt 3–5 år).

Utsikter

Under 2018 omsatte Railcare 270 Mkr med ett rörelseresultat om 1,5 Mkr. Efter några mediokra år så tror vi att Railcare återigen kan uppvisa god tillväxt under 2019 och framåt. Detta grundar vi bland annat på högre anslag för järnvägsbudgetarna i både Sverige och Storbritannien samtidigt som Railcare har vunnit en del orders.

  • Trafikverket snöröjning 48 Mkr (förlängt till och med maj 2020).
  • Infranord 30 Mkr, Maskinförsäljning, generatorvagnar (start hösten 2019).
  • Kaunis Iron, Transport Skandinavien (360 Mkr för 5 år).

I vårt huvudscenario räknar vi med 30 procent tillväxt 2019 och 10 procent årligen därefter. Det verkar generellt vara svårt att tjäna pengar inom järnväg. Större aktörer som Infranord och Euromaint har rörelsemarginaler kring 4–6 procent. Att vara någon form av nischleverantör som Railcare är med egen teknik (exempelvis Railvac) verkar inte ändra på detta faktum.

Railcares rörelsemarginal toppade kring 18 procent 2014. Det finansiella målet är numera 10 procent. Vi tror marginalen kan nå 10 procent 2021 med bakgrund mot högre beläggning och effektivitet.

Om bolaget kommer in på rätt spår (optimistiskt scenario) så tror vi Railcare kan tangera omsättningsmålet om en halv miljard kronor år 2021. Då är uppsidan i aktien sannolikt stor.

Börsplus slutsats

Railcare har haft en del operativa utmaningar sista åren. På det stora hela tycker vi järnvägsindustrin är ett intressant segment att vara exponerad mot med tanke på de investeringar som kommer att genomföras i sektorn under kommande år. Frågan är om Railcare är bolaget man vill vara exponerad mot. Vi tycker uppsidan är för klen och rådet blir således neutralt.

Railcare tio största ägare Andel
Cal Wikström 11,46%
TREAC AB 10,49%
Familjen Marklund 10,08%
Otus Capital Management 10,00%
Frejville Management Ltd. (Familjen Dahlqvist) 9,14%
La Financière de l'Echiquier 4,98%
Bernt Larsson 2,41%
Avanza Pension 2,25%
Emil Burén 1,74%
Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy 1,61%
Källa: Holdings

___________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Annons
X

Läs även

Railcares maskin Railvac används för att ta bort gammal ballast från ett järnvägsspår. Det är ett vanligt underhållsjobb på järnvägen och betydligt smidigare och snabbare än att jobba med en grävmaskin, till exempel.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X