Annons
X
Annons
X
Sverige
Kommentar

Mårten Schultz: Rädslan får oss att glömma skydda integriteten

Makthavarna krävs på handlingskraft efter terrordådet i Paris. Men en till synes banal men avgörande slutsats finns att dra när det gäller frågan om ändrade lagar och nya verktyg för staten, skriver SvD:s juridiska kommentator Mårten Schultz.

(uppdaterad)
Terrorn i Europa
Statsminister Stefan Löfven under torsdagens presskonferens  om terrorhotet.
Statsminister Stefan Löfven under torsdagens presskonferens om terrorhotet. Foto: Claudio Bresciani/TT

Attacken i Paris är ett av de värsta terrorattentaten i Europa i modern tid. I dess efterföljd har i Frankrike och andra länder, även Sverige, andra terrorhotidentifierats.

Chocken har följts av oro. Och oron är stor.

Situationer av oro ställer krav på våra makthavare och företrädarna för myndigheter som har till uppgift att skydda säkerhet och trygghet.

Annons
X

Kraven är av olika slag men ofta ställs det krav på åtgärder. "Gör något!" Och när politiker ska "göra något", visa handlingskraft, sker det ofta genom snabba förslag till lagstiftningsåtgärder.

Men det finns ett problem. När förslag till lagstiftningsåtgärder lanseras snabbt i tider av chock och oro så innebär det risker för skyddet för grundläggande mänskliga rättigheter.

Åter till efterdyningarna efter Paris-attackerna. Statsministern tog ordet i en presskonferens på torsdagen och framhöll att "vi" har varit naiva.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För att bryta naiviteten föreslog han att olika åtgärder skulle ses över. Statsministern ville således utreda möjligheten för polisen att i hemlighet övervaka datorer genom att plantera så kallade trojaner i dem, tillåta mer kameraövervakning samt driva att biometrisk data i pass, till exempel fingeravtryck, ska kontrolleras vid EU:s yttre gränser.

  En bra hållpunkt för en rättsstat är att lagstiftningsreformer som innebär inskränkningar av mänskliga rättigheter inte bör initieras i tider av kris. I kristillstånd tenderar vi, och det gäller nog för oss alla, att underskatta betydelsen av föreslagna lagstiftningsåtgärder.

  De långsiktiga kostnaderna underskattas, de kortsiktiga vinsterna överskattas.

  Samtidigt går det inte bortse från att det är kriserna som testar rättssystemet och kan avslöja dess brister. Sådana brister måste rättsordningen hantera, om nödvändigt genom lagändringar.

  Det viktiga är att alla reformer som kan utgöra inskränkningar av fri- och rättigheter föregås av en ordentlig analys, även om det kan ta tid.

  Det viktiga är att alla reformer som kan utgöra inskränkningar av fri- och rättigheter föregås av en ordentlig analys, även om det kan ta tid. Och det gäller särskilt för integritetsskyddet, som är den frihet som oftast lever farligt i orostider.

  Det är inte bara Sveriges statsminister som lanserat förslag som utmanar informationsintegriteten. Andra förslag behandlas för närvarande i EU.

  Det finns en modern historia att lära av här. Efter terrorattackerna i USA 11 september 2001 inleddes USA:s krig mot terrorismen, ett krig som har lämnat en bitter eftersmak ur ett rättighetsperspektiv.

  Inte minst när det gäller skyddet för den personliga integriteten. Vi vet ännu inte utsträckningen av rättighetsöverträdelserna efter 9/11 men som bland annat Edward Snowdens avslöjanden visat blev effekten en massövervakning och datainsamling utan motstycke.

  **Kriget mot terrorn **är ett varnande exempel. I tider av oro väger privatlivsskyddet ofta lätt och behöver särskilt värnas.

  När vi är rädda för väpnade attacker glömmer vi lätt bort att vara rädda för statens övervakning.

  Samtidigt är skyddet för personlig information inte det enda intresset. Integriteten är lika lite som yttrande- eller mötesfriheten absolut.

  **Slutsatsen låter banal **men är viktig: Inga reformer utan en ordentlig genomlysning. Inga integritetsinskränkningar utan en genomgripande analys.

  Annons

  Statsminister Stefan Löfven under torsdagens presskonferens om terrorhotet.

  Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X