Annons

Carl Josefsson:Rädsla för minoriteter hotar demokratin

Hur ska liberala demokratier kunna ta emot migranter utan att riskera sina liberala traditioner? Juristen Liav Orgad argumenterar i en ny bok för ”majoritetsrättigheter” som ett skydd för rådande värderingar – men bortser därmed från den liberala demokratins själva essens.

Under strecket
Publicerad

2012 slog en domstol i Nederländerna fast att det inte var ­diskrimering att förvägra Mohammed Enait anställning på grund av hans vägran att skaka hand med kvinnor.

Bild 1 av 1

2012 slog en domstol i Nederländerna fast att det inte var ­diskrimering att förvägra Mohammed Enait anställning på grund av hans vägran att skaka hand med kvinnor.

Bild 1 av 1
2012 slog en domstol i Nederländerna fast att det inte var ­diskrimering att förvägra Mohammed Enait anställning på grund av hans vägran att skaka hand med kvinnor.
2012 slog en domstol i Nederländerna fast att det inte var ­diskrimering att förvägra Mohammed Enait anställning på grund av hans vägran att skaka hand med kvinnor.

Sommaren 2014 godkände Europadomstolen det franska förbudet mot att på allmän plats täcka ansiktet. Dom­stolen tog fasta på att förbudet motiverats med att täckandet av ansiktet var oförenligt med grundläggande krav på att ”leva tillsammans” i det franska samhället. ­Motiveringen innebar enligt domstolen att kriminaliseringen av att bära burka och niqab utgjorde en godtagbar begränsning av klagandens religionsfrihet och rätt till sitt privatliv enligt Europakonventionen. Domstolen beaktade också särskilt konventionsstaternas utrymme för egen bedömning (”margin of appreciation”).

Annons
Annons
Annons