Rädsla att göra fel bör inte få ta över

”Vi har gjort allting formellt rätt. Vi ser över våra rutiner. Vi arbetar med vår värdegrund.” Det är tre säkra formler för en organisationsledning. Men drivkraften blir att undvika fel vilket leder till försiktighet och svaga resultat, skriver Mats Alvesson, professor och ledningsforskare.

Under strecket
Publicerad
Annons

Moderna organisationer, särskilt i offentlig sektor, utsätts för många krav på att göra allt formellt rätt och maximera att allt ser bra ut, ytligt sett. Politiker och förvaltningsledningar är oförtröttliga i sina ansträngningar i att finna på olika lagar, policies, strategier och regler som alla enheter inom staten, landstinget eller kommunen skall hålla på med. Målformuleringar, visioner, värdegrunder, utbildningsprojekt, styrdokument och rutiner för allt möjligt skall finnas och åtlydas. En mängd grupper har rättigheter som skall tillgodoses.

En del av allt detta är förnuftigt. Men ofta är kunskapsbasen tveksam och det blir alldeles för mycket av standards och formella regleringar. En hel del styrs också av en stark benägenhet att göra som alla andra, ängslighet för att avvika är utbredd. Stor roll spelar också en rädsla för inspektionsmyndigheter och särintressegrupper som noga beaktar sina specialfrågor samt slår ner på avvikelser från hur det borde se ut. Massmedia hakar gärna på, när det rapporteras om någon prickning. Och en stor mängd jurister bevakar att allt går ”rätt” till.

Annons
Annons
Annons