Radon i hemmet orsakar cancer

Nio procent av alla europeiska dödsfall i lungcancer orsakas av radon. Även radonhalter under gränsvärdet ökar cancerrisken, visar en ny stor europeisk studie. För rökare är risken mångdubbelt högre än för ickerökare.

Under strecket
Publicerad
Annons

Varje år dör ungefär 400 svenskar i lungcancer på grund av radon i hemmet. Sambandet har varit känt länge, men en ny stor europeisk studie slår fast att även låga halter av radon i hemmet ger en ökad risk för cancer.
– Det är ett linjärt samband mellan radondos och lungcancerrisk, även under gränsvärdet, säger professor Göran Pershagen vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet i Stockholm.

Gränsvärdet för radon i svenska bostäder är 200 becquerel per kubikmeter. Den genomsnittliga halten hos de 1 414 svenska lungcancerfallen i studien var dock betydligt lägre, cirka 100 becquerel.
– Men fördelningen är väldigt skev. Många bostäder hade väldigt låga värden, medan några få hade halter över 1 000 becquerel, säger Göran Pershagen.
Lungcancer är extremt dödlig. En svensk undersökning som presenterades 1995 visar att närmare 70 procent av patienterna avlider inom ett år och 90 procent inom fem år.

Annons
Annons
Annons