Annons

Radiotjänst: Lagen är teknikneutral

Foto: JONAS EKSTRÖMER / SCANPIX
Under strecket
Publicerad

Professor Gunnar Karlsson har rätt i sin tekniska beskrivning av hur tv över internet distribueras (
Brännpunkt 5/3). Lagstiftningen har dock avsiktligt bortsett från hur olika tekniker implementerats, och hur det rent tekniskt fungerar, för att åstadkomma tv-tittande (utsändningar) via till exempel internet.

Av förarbeten till aktuell lagstiftning framgår tydligt att lagstiftarens intentioner under många år har varit att inte knyta fast sig till tekniska definitioner vare sig det gäller definitionen av en tv-mottagare eller uttrycken utsändning eller vidaresändning. Lagen har utformats för att vara teknikneutral för att kunna möta teknisk utveckling och ändrade medievanor.

Annons
Annons
Annons