Annons
X
Annons
X

Radiotjänst följer inte lagen i synen på dator

BRÄNNPUNKT | TV-AVGIFTEN

En internetansluten dator, datorplatta eller mobiltelefon är inte en tv-mottagare.
Gunnar Karlsson

Radiotjänst AB hävdar att personer som inte betalar radio- och tv-avgift ska omfattas av denna om de har dator, datorplatta eller mobiltelefon som kan ta emot tv-program via internet. Radiotjänsts vd Carl-Gustav Johansson uppskattar att de följaktligen har fått en ökning med cirka 6000 personer som betalat avgiften (
enligt TT 4/3).

Lagen definierar tydligt vad som är en avgiftsbelagd mottagare: 2 § En tv-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Lag (2006:798).

Annons
X

Nyckelordet är utsändning. Det är ett tekniskt begrepp som innebär att en och samma signal når alla mottagare inom räckhåll, oavsett om de tar emot signalen eller inte. På engelska kallas det
broadcasting, ett mer beskrivande ord. Utsändning sker via markbundet radionät (drivs av Teracom i Sverige) eller satellit. Vidaresändning som tekniskt begrepp är samtidig och oförändrad återutsändning i kabelnät.

Internet stöder inte utsändning: Data sänds enbart på begäran och når endast den mottagare som begärt det, ingen annan. På engelska benämns detta
unicast. Så en internetansluten dator, datorplatta eller mobiltelefon är inte en tv-mottagare enligt definitionen ovan därför att strömning av video över internet inte är utsändning eller vidaresändning av tv-program i teknisk mening.

GUNNAR KARLSSON

professor KTH

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X