Rådgivning i gråzonen undslipper FI:s regler

Flera nya fintech-bolag står inte under Finansinspektionens tillsyn. Anledningen är att råd bara kräver tillstånd om de är personliga och avser specifika finansiella instrument. Finansinspektionen har uppmärksammat en gränsdragningsproblematik på marknaden.

Under strecket
Publicerad
Carl Bredberg
Foto: Carl Bredberg
Annons

Tips och råd om sparande flödar på Internet. Men många företag befinner sig i gråzonen till att bedriva rådgivning på Internet och verkar utan tillstånd från Finansinspektionen. Därmed behöver de inte följa alla regler.

Bara de företag som har tillstånd från Finansinspektionen måste följa de regler som gäller för investeringsrådgivning. Då ställer Finansinspektionen exempelvis krav på kompetens, dokumentation och hantering av intressekonflikter.

Annons
Annons
Annons