”Rädda satsningar på viktig infrastruktur”

Bilden är från västkustbanan. Arkivbild.
Bilden är från västkustbanan. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Flera planerade satsningar på vägar och järnvägar ser ut att möta en osäker framtid. Men att stoppa planerade satsningar på nödvändig infrastruktur skulle vara att dra undan mattan för stora delar av Sverige, skriver företrädare för sju handelskammare.

Under strecket
Publicerad
Annons

I början av året ska regeringen presentera den ekonomiska omfattningen av de statliga satsningarna på infrastruktur kommande mandatperioder. Risken är stor att nya investeringar stoppas och att redan planerade projekt utgår eller kraftigt försenas. Det beror framförallt på att redan planerade projekt inte är finansierade fullt ut, kostnadsökningar och en omprioritering av medel till förmån för underhåll.

Trafikverket har nyligen presenterat ett underlag för hur medlen för investeringar i vägar och järnvägar ska se ut de kommande mandatperioderna. Huvudinriktningen i underlaget är att kraftigt öka anslagen till att vårda existerande infrastruktur på bekostnad av nya större investeringar.

Annons
Annons
Annons