Annons

Olof Ehrenkrona:Rädda klimatet, bygg ut kärnkraften!

Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Under strecket
Publicerad

Det börjar bli dags att säga som det är. Klimataktivisterna hotar klimatomställningen. Frågans lösning förutsätter en grundmurad folklig legitimitet i åtminstone två dimensioner. Den ena handlar om problemformuleringen: Pågår det verkligen en global uppvärmning som hotar våra levnadsbetingelser och är denna i så fall ett resultat av utsläppen av koldioxid? Den andra handlar om lösningen på problemet. Ska vi panikbromsa konsumtionen eller ska vi stadigt och säkert ersätta fossila bränslen med fossilfria alternativ?

Forskarna är bedövande ense om att jorden värms upp. Det finns olika uppfattningar om vilken roll människans utsläpp av växthusgaser spelar och om vilka åtgärder som bör sättas in, men att det pågår en uppvärmning är forskarsamhället överens om. Forskarnas enighet omfattar i stora drag också politikerna. Globalt är legitimiteten hos problemformuleringen extremt hög jämfört med alla andra frågor på agendan.

Annons
Annons
Annons