X
Annons
X

Rädda hyresrätten i Stockholm

För att arbetsmarknaden i Stockholm ska fungera bra är det avgörande att det går att få tag på en hyresrätt med relativt kort varsel, skriver Maria Rankka, Stockholms Handelskammare, och Barbro Engman, Hyresgästföreningen.

Huvudstadsregionen är Sveriges ekonomiska motor. Mer än var tredje krona som genereras i svensk ekonomi skapas här och varje dag växer befolkningen med två fullsatta SL-bussar. Till 2030 väntas Stockholms län växa med en halv miljon invånare. Det ställer krav på investeringar i infrastruktur i vid bemärkelse.

Bristen på bostäder är idag så stor att den skapar en rad allvarliga problem och hotar regionens tillväxt och utveckling. Nyproduktionen har släpat efter sedan 1990-talet. Bara de två senaste åren hade den behövt vara tre gånger så hög för att hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X