Annons

Rädda de svenska tjänsteföretagen

I höstbudgeten föreslås att de så kallade 3:12-reglerna ändras. Men förslaget riskerar att lägga sig som en blöt filt över entreprenörskap och tillväxt inom den svenska tjänstesektorn. Vi uppmanar därför riksdagen att använda sin makt och säga nej till förslaget i höstbudgeten och istället kräva ett ordentligt utrett förslag av regeringen att ta ställning till, skriver en rad företagare gemensamt.

Under strecket
Publicerad

Att regeringen vill ändra i 3:12-reglerna är i grunden positivt. Dagens regelverk är mycket generöst och riskerar att fel använt sticka i ögonen och undergräva allmänhetens företroende för skattesystemet. Regeringen har särskilt pekat ut revisionsbyråer som måltavlor för reformen. Problemet är dock att förslaget inte åtgärdar det regeringen säger sig vilja uppnå. Det finns stor risk att den typ av vinstutdelningar som regeringen vill komma åt inte kommer att träffas av förslaget på grund av möjligheter att omstrukturera bolag. De som drabbas kommer istället vara svenska växande tjänsteföretag.

Regeringens förslag hade inte behövt missa målet och vi hade kunnat få ett mer rättvist skattesystem om regeringen valt att lyssna på de mycket kritiska remissinstanserna. Så har dock inte skett och regeringens hantering och tillvägagångssätt för att förändra 3:12- reglerna måste tyvärr betecknas som en fars. Remisstiden var extremt kort, tre veckor mot brukliga sex månader. Den begränsade tiden till trots så var kritiken i stort sett enhällig och omfattande från de olika remissinstanserna. Även lagrådet var starkt kritiska till såväl den korta remisstiden som att förslaget var undermåligt utrett. Enligt lagrådet var förslaget så dåligt att det inte kunde användas som underlag för lagstiftning.

Annons
Annons
Annons