Annons
Ledare

Per Gudmundson:Rädda arbetslinjen!

Under strecket
Publicerad

57
personer. Så många deltar i Kulturarvslyftet. Där skulle långtidssjukskrivna, som ivissa fall aldrig arbetat, projektanställas i statliga och kommunala verksamheter för att bland annat hjälpa till med att digitalisera samlingarna av kulturföremål. Arbetsgivaren skulle bara behöva stå för 25 procent av kostnaden. Regeringens mål var sysselsättning till 1200 personer i år, och på sikt 4400. Men resultatet just nu är alltså 57. Det berättade

Dagens Nyheter
tidigare i veckan.

Historien känns igen från flera av regeringens andra insatser för att bekämpa det så kallade utanförskapet. Instegsjobben, en 80-procentig subvention som ska uppmuntra till anställning av nyanlända invandrare, sysselsätter drygt 2000 personer. Men bara ungefär var tionde går vidare till ett riktigt jobb, har man tidigare konstaterat. Fyra av tio går i stället vidare till Nystartsjobb, en bredare insats riktad till alla som står långt från arbetsmarknaden, och där staten ersätter med dubbla arbetsgivaravgiften.

Annons
Annons
Annons