Annons

”Rädda älgen från Jägareförbundet”

Foto: Mikael Fritzon/TT

Jägareförbundets populistiska kampanj ”Rädda älgen” säger väldigt mycket om förbundets brist på insikter om samband mellan viltstammars storlek och tillgång på foder. Det skriver Lisbeth Larsson, markägare.

Under strecket
Publicerad

I anslutning till årets älgjakt inledde Svenska Jägareförbundet kampanjen ”Rädda älgen”. Ett populistiskt jippo med inslag av skrämselpropaganda som leder bort fokus från dagens allvarliga situation med en överstor älgstam som saknar foder. ”Rädda älgen från Jägareförbundet” vore en mer relevant slogan.

Jägareförbundets älgförvaltning fungerar som en uppfödning av vilt för jaktändamål. Under många år har Jägareförbundet drivit upp världens tätaste älgstam – utan tanke på att alla dessa djur behöver ansenliga mängder mat. Resultatet har blivit att favoritfödan rönn, sälg, asp och ek är helt nerbetad. Det är även mycket svårt att få upp tallskog eftersom älgen också äter tall. Resultatet har blivit att skogsägarna varit tvungna att plantera gran – även på mark som är bättre lämpad för tall – för att överhuvudtaget förnya skog. Jägareförbundets förvaltning har således medfört att rönn, sälg, asp och ek snart är rödlistade och att skogen är ”granifierad”, vilket i sin tur ger successivt mindre mat till det vilda. Förvaltningen har också medfört att älgstammen mår dåligt med låga kalvvikter och låg reproduktion på grund av svältkost. Det finns gedigen forskning som visar att tillräcklig mängd rätt älgfoder är avgörande för älgarnas vitalitet och dräktighet, för kalvöverlevnad och kalvvikt. Dessa vetenskapliga fakta tycks Jägareförbundet i nuläget bortse från.

Annons
Annons
Annons