"Produktionsförhållanden styr innehåll"

Under strecket
Publicerad
Annons

noterat | LitteraturkritikPå seminarier sägs mycket man inte minns i mer än en sekund. Fastnar gör det som skärper tanken och bryter vaneseendet. När Peter Luthersson på Svensk biblioteksförenings seminarium om litteraturkritik föll ut mot kulturjournalistikens tilltagande flamsighet var det som att få tillvaron speglad i klart källvatten. Kritik, sa den före detta kulturchefen på Svenska Dagbladet, är en döende genre om man med kritik menar kritik, det vill säga artbestämning och kvalitetsbesiktning. Den har ersatts av kravlöst tyckande utan tanke på vad litteraturen ska vara bra för. Det som försvinner är ett tilltal på allvar.

Med sina precisa formuleringar och en oinsmickrande framställning utan halvgarderingar gav Luthersson själv gestalt åt detta allvar. Han kritiserade nyhetifieringen, intimiseringen, nivelleringen och personfixeringen som breder ut sig på de seriösa tidningarnas kultursidor, i stället för att dessa "erbjuder ett annat språk, ett annat sätt att tala, att lägga orden; där bakom döljer sig ett annat sätt att tänka". Det så nödvändiga bildade samtalet kan inte upprätthållas när alla vill prata men ingen samtala, och bildning ses som elitism och snobberi. Ögonblickets tyranni och minsta motståndets lag härskar oinskränkta, fortsatte han sin diatrib; inga krav ska ställas, inga ord användas som någon behöver slå upp. Komplexitet och sammanhang ska undvikas då det kanske fjärmar vissa läsargrupper.

Annons
Annons
Annons