Annons

1 / 10

1. Med ordet Finland syftade svenskarna ursprungligen på en mindre del av dagens Finland, trakten kring Åbo. Vad kallade man hela Finland på medeltiden?

Annons