Aktieanalys

Daniel Svensson: Qliro: Rätt riktning

Det går att se en klar rabatt i värderingen av Qliro men det finns å andra sidan också gott om andra billiga nischbanker på börsen.

För finans- och e-handelsgruppen Qliro (12,60 kr) var det tredje kvartalet ett steg i rätt riktning om man går efter vad börsen tycker. Aktien är upp drygt 10 procent. På koncernnivå är siffrorna ändå inte direkt imponerande:

Qliro niomånadersrapport Q3 2018 Q3 2017
Nettoomsättning 665 Mkr 686 Mkr
Rörelseresultat 1 Mkr -4 Mkr
varav CDON - 9 Mkr -16 Mkr
varav Nelly +19 Mkr +18 Mkr
varav QFS 0 Mkr +4 Mkr
Resultat per aktie -0,01 kr 0,01 kr

Koncernen befinner sig dock i en omställning där de tre rörelserna, Nelly (kläder), CDON (handelsplats) och QFS (lån och krediter), separeras och görs redo att stå på egna ben. Man ska inte döma koncernen efter kvartalssiffror som i alla fall delvis speglar sådana aktiviteter.

Men vi tycker det är intressant att Qliro nu medger att den nya strukturen med självständiga delar innebär att viss motvind för finansrörelsen QFS - som är koncernens kärnverksamhet. Målet om att QFS ska nå minst 150 Mkr i resultat (ebitda) 2019 överges nu till förmån för en ambition att nå 100-125 Mkr.

Orsaken är att CDON avvecklar handelsvolymer med låga marginaler, främst hemelektronik. Det leder till mindre inflöde av lönsamma delbetalningar för QFS. Vi har alltid misstänkt att expansionen för QFS åtminstone delvis bygger på att CDON säljer produkter till otillräckliga marginaler.

Varken Börsplus eller börsen hade nu räknat med att QFS skulle nå några 150 Mkr under nästa år (rullande ebitda ligger kring -5 Mkr). Så det sänkta målet för QFS är ingen stor sak.

Under Q3 fortsätter QFS att öka sin lånebok riktigt bra vilket drivs av kompletteringsprodukten blancolån. Externa handlare står nu för mer än halva volymerna på säljfinanssidan. Det återstår nu att se om bolaget kan leverera på löftet om att få hävstång på sina kostnader och växa resultatet.

Styrelsen har även satt upp nya mål för de andra benen i bolaget.

  • För CDON ska resultatet (Ebitda) bli positivt 2019. Det vore ett viktigt framsteg givet att CDON lär gå runt 30 Mkr back i år. På sikt tänker sig styrelsen att affären kan ge 3 procent i marginal. Nu sker en omställning från försäljning ur eget lager till mer dropshipment- och handelsplatsmodell som ska ge lägre kapitalbehov och stabilare verksamhet. Priset är dock att egna volymer avvecklas.
  • För Nelly är budskapet att verksamheten har en nisch på klädmarknaden som medger riktigt bra tillväxt. Ambitionen på den fronten höjs från 8 till 10 procent. Målet för marginalen är 6 procent. Strategin bygger på egna kollektioner och varumärken, organisk tillväxt och nordiskt fokus.

Under Q3 växte Nelly 11 procent till 309 Mkr vilket får sägas vara starkt. Rörelseresultatet var 19 Mkr. Samma siffra i fjol var 18 Mkr, och då ingick en positiv engångspost på 6 Mkr. Samtidigt kan man notera att marknadsföringskostnaderna varit låga i kvartalet och att Nelly går ur Q3 med ett högt lager. Det kan vara så att bolaget skjutit en del problem framför sig.

Eftersom koncernen troligen kommer att styckas så värderar vi de tre delarna för sig med koncernkostnader jämnt fördelade. Vi har justerat ned nettokassan något då QFS:s tillväxt kräver kapitaltillskott under nästa år.

Rörelseresultat RTM*, Mkr Rörelseresultat 2020E, Mkr** Multipel*** Värde, Mkr Per aktie
CDON -41 22 10 220 1,50 kr
Nelly 57 93 12 1 116 7,50 kr
QFS -5 67**** 12 804 5,40 kr
Koncernen***** -43 0
Nettokassa 250-300 1,70 kr
Summa 16,00 kr
Dagskurs 12,60 kr
Kurspotential 27%
*RTM=rullande 12 månader tom Q3 2018
** Börsplus prognos för 2020
***Rimlig multipel 2020 enligt Börsplus
****Resultat efter schblonskatt. Multipel avser således p/e-tal
***** Gemensamma kostnader. Utfördelas på bolagen 2020.

Det går alltså att se en rabatt runt 30 procent i Qliro men detta förutsätter alltså bland annat en rätt häftig och osäker turn-around inom CDON. Eller kanske att man får ut ett kanonpris för Nelly?

Som investerare ser man nog gärna större potential för att ge sig in i ett osäkert case som detta. Särskilt som det finns gott om billiga nischbanker som alternativ till att köpa in sig i QFS.

I tabellen nedan försöker vi åskådliggöra hur QFS skulle se ut jämte dessa baserat på vår värdering av verksamheten i styckkalkylen ovan. Bilden är att man betalar en viss premie för tillväxten och QFS har trots allt inte visat att man kan utvinna vinster ur denna än.

Vi behåller ett neutralt råd på Qliro-aktien.

Bolag Avkastning 1 år % Årlig omsättningstillväxt 2018-2020 % P/E 2019E Price / Book Direktavkastning %
QFS Onoterad 25,0 13,0 2,1 0,0
Resurs 10,0 8,9 9,0 1,9 5,5
Collector -39,2 18,4 7,9 1,8 0,0
TF Bank -18,5 21,1 7,5 3,2 2,8
Norwegian Finans -10,8 12,6 7,6 2,8 0,0
Genomsnitt -14,6 17,2 9,0 2,4 1,7
Källa: SvD Börsplus/Factset
Definition Aktiens avkastning 12 månader, inklusive utdelning Förväntad årlig tillväxt 2018-2020 Börskurs delat på förväntad vinst per aktie för 2019E Börsvärde delat med bokfört eget kapital Senaste utdelning delat med dagens börskurs

___________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Läs även

Annons
X
Annons
X
Annons
X