Annons
X
Annons
X
Börsplus
Aktieanalys

Peter Benson: QBNK växer på att hantera digitalt kapital

En molntjänst med cirka 250 proffsiga kunder och abonnemangsintäkter runt 15 Mkr per år borde locka många investerare. QBNK har dessutom god tillväxt och är ganska nära att nå lönsamhet. Fast som alltid med små bolag finns det otaliga hinder längs vägen. Men vi gillar att QNK är ett molntjänstbolag med fötterna på jorden, både sett till verksamhet och aktiens värdering.

QBNK:s tjänst Qbank är en lösning för marknadsavdelningar som behöver hantera massvis med olika filformat mellan olika medarbetare och för publicering i många olika kanaler.
QBNK:s tjänst Qbank är en lösning för marknadsavdelningar som behöver hantera massvis med olika filformat mellan olika medarbetare och för publicering i många olika kanaler. Foto: Christine Olsson/TT

QBNK:s tjänst Qbank är en lösning för marknadsavdelningar som behöver hantera massvis med olika filformat mellan olika medarbetare och för publicering i många olika kanaler.

Foto: Christine Olsson/TT Bild 1 av 1

Del 1 av 4

Så här beskriver QBNK sin tjänst Qbank:

Qbank är den smarta mediabanken som effektiviserar arbetet med marknadskommunikation. Det gör vi genom att centralisera arkivet för verksamhetens digitala tillgångar och automatisera processer. Resultatet blir snabbare och bättre kommunikation till en betydligt lägre kostnad. Vi har hundratals kunder och hundratusentals användare över hela världen som vi dagligen hjälper i deras arbete.

Det handlar alltså om hantering av digitala tillgångar, eller ”Digital Asset Management”, eller DAM, som det heter på engelska. Dessa tillgångar är typiskt sett bilder, filmer och andra typer av filer som stora bolag vill hantera effektivt och säkert. Globalt finns det ett stort antal aktörer med en stor bredd av tjänster inom DAM och närliggande områden.

QBNK har varit igång sedan 2003 men bolaget fick sin nuvarande skepnad runt 2013/2014. Bolaget omsatte i fjol 17 Mkr och har en positiv resultattrend på så vis att förlusterna tydligt minskar. Börsvärdet är cirka 47 Mkr eller strax under 3 gånger omsättningen.

Qbank-tjänsten kostar cirka 8 000 kronor per kund i snitt men många av kunderna har andra och äldre versioner av en historisk produkt med lägre intäkter. Se filmen nedan för beskrivning av Qbank-tjänsten.

Annons
X
Annons
X

Del 2 av 4

Börsplus syn på QBNK

Investeringar i entreprenörsdrivna utvecklingsföretag med minimala intäkter och högtflygande planer kräver andra metoder än vanliga börsaktier. I faktarutan i slutet av artikeln beskrivs metoden som Börsplus använt för denna analys.

———

1. Incitament nyckelpersoner

Den klart viktigaste personen för QBNK är VD och grundare Carl Petruson. Han äger 9 procent av bolaget samt har option på ytterligare cirka 10 procent. Största ägaren Fredrik Grevelius äger 15 procent och sitter i styrelsen. Vid förvärvet av Exigus 2015 kom säljaren Pontus Uggla in som ägare i QBNK med nu cirka 4,5 procent av aktierna.

2. Track record nyckelpersoner

Carl Petruson var delägare i ett IT-bolag som såldes till Bure-ägda Citat runt millenieskiftet. Efter en vända som konsult åt Ericsson så grundade han QBNK år 2003. Det har varit en lång resa därifrån. Ledningen har relevanta och bra erfarenheter även om man långt ifrån kan peka på några ”enhörningstroféer” (”unicorn” är det amerikanska uttrycket för teknikbolag med miljardvärdering).

3. Trovärdighet för produkt och strategi

  • Att de månatliga abonnemangsintäkterna ökar borgar för att Qbank är en konkurrenskraftig tjänst.
  • Den 250 namn långa kundlistan är fin men rätt lokalt svensk. Det är alltså en lång väg att vandra för att vinna global acceptans. DAM är rimligen en produktkategori där man på sikt kommer se globala vinnare som får stora nätverksfördelar. Det kommer i sin tur ge inneboende konkurrensnackdelar åt alla andra.
  • QBNK rör sig i ett område som i framtiden kan utvecklas till ett getingbo mitt emellan gratistjänster som Dropbox och paketerbjudanden från stora programvarudrakar som Adobe eller inom CMS med mera. Frågan är hur stark konkurrenskraft Qbank har om en sådan jobbig framtid blir verklighet?
  • Vi är inte övertygade om att QBNK:s partnerstrategi blir framgångsrik. Det är i dag bara en mycket liten del av intäkterna som delas med partners. Det ser vi som en svaghet. Idén med partnerförsäljning måste ju vara att partners gör affärer å ens vägnar och här har QBNK inte kommit långt.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

  • Tjänsten Qbank kan behålla eller stärka sin konkurrenskraft i tävlan mot mångfalt större aktörer.
  • QBNK lyckas bra med sin partnerstrategi och kan växa snabbare än marknadens cirka 25 procent per år med fokus på månadsabonnemang.
  • Det ges framtida möjligheter till värdeskapande strukturaffärer. Branschen får alltså inte ändras i en riktning där QBNK och mindre aktörer marginaliseras och därmed värderas ned.

5. Väsentliga frågor

a) Hur höga är trösklarna för att vinna respektive förlora en kund? VD Carl Petruson berättar att man absolut förlorar kunder då och då. Inte sällan på grund av centrala beslut på koncernnivå vilket tyder på att man som lokal svensk aktör har svårt att uppfattas som relevant när besluten ligger långt från Norden.

b) Hur tajta är finanserna? QBNK flaggar i bokslutet för att man närmar sig ett plusresultat givet att kundtillströmningen fortsätter. Kassan är å andra sidan snart tom och någon större belåningsmöjlighet kan inte finnas.

c) Funkar partnermodellen? QBNK har som strategi att sälja via partners. I dagsläget listar man drygt 40 IT-konsulter, webbyråer och liknande som partners. Men under hela fjolåret betalades bara 0,4 Mkr ut som ersättning till partners för deras säljinsatser. Det motsvarar 2,4 procent av omsättningen och innebär att endast 10 procent av intäkterna kommit in via partners, givet att en typisk kick-back är 25 procent.

Annons
X
Annons
X

Del 3 av 4

Här följer Börsplus syn på potentialen i ett optimistiskt scenario. Värdedrivaren är de månatliga abonnemangsintäkter som i december var uppe i 1,2 Mkr per månad. (Övrig omsättning är mer av konsultkaraktär och bygger inte långsiktigt värde.)

QBNK Idag Tänkbart slutet 2019
Värdedrivare (i) Månatliga abonnemangsintäkter Månatliga abonnemangsintäkter
Uppnådd nivå Värdedrivare 1,2 Mkr / mån 3.0 Mkr / mån
Värdering, kr / enhet (ii) EV / Sales = ca 3,0 EV / Sales = ca 5,0
Resultatnivå, cirka Svagt negativ Vinst
Börsvärde, Mkr (iii) 47 Mkr vid börskurs 6 kronor 180 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) Cirka 290 %

Optimistiskt scenario

Med en tillväxt på runt 30 procent per år kan man om säg tre år skymta en framtida omsättningsnivå på säg 3 Mkr per månad. I det läget räknar vi med att marknaden är ganska imponerad av QBNK:s prestation och värderar detta bolag till i vart fall runt 5 gånger den framåtblickande årliga abonnemangsintäkten. Det ger ett optimistiskt men fullt tänkbart framtida börsvärde på 180 Mkr eller ungefär fyra gånger pengarna från dagens värdering. Detta bygger dock på antagandet att QBNK klarar sig utan större nyemission och att inga andra bakslag tillstöter.

Pessimistiskt scenario

Till QBNK:s fördel ska sägas att nedsidan begränsas av att man högst sannolikt har ett robust underliggande värde i verksamheten. 250 kunder och en abonnemangsintäkt på runt 15 Mkr per år är inte fy skam. Om inte detta börjar erodera så tror vi det finns en botten för börsvärdet runt 30 Mkr att jämföra med dagens 45–50 Mkr.

Börsplus slutsats

I grund och botten är vi inte alls övertygade om att QBNK kommer lyckas enligt sina planer. Men chansen finns och man skulle kunna tänka sig en högre värdering redan idag. Börsplus slutsats är att QBNK är en klart intressant aktie att överväga för den som gärna köper en lottsedel och har förståelse för de höga riskerna.

Annons
X
Annons
X

Fördjupning

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X