Annons

Hans-Roland Johnsson:Pygmalion och den avbildade människan

Skildringar av försök att skapa eller efterlikna mänskligt liv förekommer i litteratur och konst från antiken fram till våra dagar. Två nya böcker sätter in berättelserna om de levande statyerna i ett historiskt perspektiv.

Under strecket
Publicerad

Det första kriget i den västerländska litteraturen – det trojanska, skildrat av Homeros i Iliaden – slutar först efter tio långa år med Trojas fall och många stupade på båda sidor. Allt detta elände, brukar man sucka, bara för att grekerna ville återbörda den av prins Paris bortrövade sköna Helena till Sparta. Kanske slogs man dock inte om en kvinna utan om en eidôlon, en av gudinnan Hera tillverkad skengestalt vilken hade tagit Helenas plats under det att hon själv hela kriget igenom befann sig i Egypten. Denna variant av berättelsen om Helena utgör bakgrunden till innehållet i Euripides skådespel ”Helena”, som uppfördes i Athen 412 fKr. Helena kan således när hon återförenas med sin förvånade make Menelaos sannfärdigt bedyra sin oskuld. Denna avbildning, så naturtrogen att den kunde lura Paris och trojanerna i hela tio år, och därefter Menelaos, är den första i en lång rad av levande skulpturer som från antiken fram till våra dagar återkommer i många olika skepnader i litteraturen, måleriet, bildhuggarkonsten och filmen.

Två nyligen utkomna böcker från The University of Chicago Press behandlar i ett historiskt perspektiv skildringar av statyer som får liv: The Pygmalion Effect; From Ovid to Hitchcock av Victor I. Stoichita (övers. från franska, 2008, 250 s.), och Falling in Love with Statues; Artificial Humans from Pygmalion to the Present av George L. Hersey (2009, 190 s.). Båda böckerna behandlar på skilda men kompletterande sätt olika försök att i och utanför fiktionens värld genom magi, tekniska innovationer eller konstnärlig skicklighet skapa, ersätta eller avbilda mänskligt liv. Författarna, i synnerhet Hersey, tar därför också upp dockor, robotar och virtuella identiteter till diskussion.

Annons
Annons
Annons