Annons

Putin tillskrivs makt han inte har

Publicerad

Stig Fredrikson har helt rätt i att EU bör fortsätta verka för att inkludera Ukraina i det så kallade associationsavtal, som på sikt skulle öka integration och handel mellan de två regionerna ( Brännpunkt 4/12). Att den ukrainska presidenten Viktor Janukovitjs beslut i sista stund att inte underteckna detta avtal – något som i så fall hade skett i Vilnius den 29 november – primärt beror på ryska påtryckningar är emellertid felaktigt.

Det är givetvis korrekt att Rysslands nuvarande president, Vladimir Putin, betraktar EU:s östliga expansion med stor skepsis. Putins tänkande förefaller präglat av kalla kriget, och hans retorik är ibland på gränsen till det absurda – som när han nyligen benämnde de massiva demonstrationerna i Kiev en ”pogrom”. Påståendet att han ensam skulle ha kunnat hindra Janukovitj från att underteckna EU:s associationsavtal är emellertid att tillskriva Putin mer makt än han i själva verket har.

Annons
Annons
Annons
Annons