Annons

Public service är inte så oberoende som många tror

Hanna Stjärne, vd SVT och Cilla Benkö, vd SR, i ett samtal om public service i SvD:s tält i Almedalen i fjol.
Hanna Stjärne, vd SVT och Cilla Benkö, vd SR, i ett samtal om public service i SvD:s tält i Almedalen i fjol. Foto: Simon Rehnström

I debatten om public service framhålls ofta att den svenska modellen med en fristående förvaltningsstiftelse och aktiebolag skapar oberoende gentemot staten. Men regeringen kringgår stiftelsen och talar direkt med bolagen. Det underminerar hela tanken med ägarstrukturen, skriver Carl-Vincent Reimers, Näringslivets medieinstitut.

Under strecket
Publicerad

Nyligen presenterades betänkandet av den parlamentariska kommitté på tryckfrihetens och yttrandefrihetens område som kommit fram till grundlagsskydd för public service är en dålig idé. Det finns flera skäl till detta. Bland annat konstaterar kommittén att en skrivning om skydd för public service, i praktiken skydd för enskilda företag, skulle vara ett ”mycket udda” inslag i grundlagen.

Reaktionerna från regeringspartierna, som förespråkat ett grundlagsskydd, lät inte vänta på sig. I Dagens Nyheter kommenterade justitieminister Morgan Johansson att Moderaterna och Kristdemokraterna, genom sitt motstånd mot grundlagsskydd, indirekt öppnar upp för ett avskaffat oberoende och statsstyrd media på liknande sätt som i Polen och Ungern. Anmärkningsvärt nog kommenterade även SVT:s strategichef Henrik Selin betänkandet med samma besvikelse.

Annons
Annons
Annons